Jest przetarg na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomsku

Jest przetarg na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomsku Fot. wizualizacja - UM Radomsko

Urząd Miasta w Radomsku ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Obiekt powstanie przy ul. Zachodniej w Radomsku.

Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Głównym celem programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Realizatorem zadania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

W Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Radomsku przewidzianych jest 20 miejsc dla uczestników Programu, w tym 14 miejsc pobytu całodobowego i 6 miejsc pobytu dziennego. Wszystkim uczestnikom pobytu całodobowego zostaną udostępnione pomieszczenia jednoosobowe, a ich powierzchnia będzie wynosiła minimum 20 m². Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie co najmniej 40 proc. uczestników Centrum.

Na realizację inwestycji przewidziano kwotę 5 300 000,00 zł brutto.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do przetargu mogą składać oferty do 13 kwietnia 2023 r.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko przetarg centrum opiekuńczo-mieszkalne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE