Jest praca w służbie kryminalnej. Jakie warunki należy spełnić?

Jest praca w służbie kryminalnej. Jakie warunki należy spełnić? Fot. lodzka.policja.gov.pl

Policjanci zachęcają do wstąpienia w szeregi formacji i podjęcia pracy w służbie kryminalnej.

„Kryminalni” na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości. Od zabójstw, porwań, po kradzieże, czy oszustwa... Gromadzą wszelkie informacje dotyczące sprawców przestępstw, zbierają dowody ich dokonania, rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne. Często szczegóły ich pracy są tajne.

Co trzeba zrobić by je poznać?

- Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona – zachęcają funkcjonariusze.

Obecnie praca dla „kryminalnych” czeka w jednostkach w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu.

Dokumenty, które należy złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – napisz w nim, że aplikujesz do służby kryminalnej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową;
 • kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu);
 • kserokopie prawa jazdy (oryginał do wglądu).

Gdzie złożyć dokumenty?

 • W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • w komendach miejskich/powiatowych na terenie województwa łódzkiego (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

Krok po kroku

 1. Wypełnił i złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne
 2. Test wiedzy i sprawności fizycznej
 3. Test psychologiczny Multiselect-R
 4. Rozmowa kwalifikacyjna
 5. Komisja Lekarska
 6. Postępowanie sprawdzające
 7. Umieszczenie na liście rankingowej

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9 albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej).
Więcej o:
policja praca w policji służba kryminalna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE