Jest porozumienie w sprawie przebudowy ul. Brzeźnickiej w Radomsku. To inwestycja za ponad 65 mln złotych!

Fot. Wojciech Bojdo

W piątek, 21 lipca w Urzędzie Miasta Radomska zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Radomskiem, a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie kompleksowej przebudowy ul. Brzeźnickiej.

Zgodnie z treścią porozumienia ulica Brzeźnicka na odcinku od ul. Łódzkiej do obwodnicy miasta tj. do Ronda Polskich Lotników Września 1939 r. zostanie poddana kompleksowej przebudowie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z Miastem Radomskiem, a po jej wykonaniu zostanie pozbawiona kategorii drogi krajowej.

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje, m.in.:

 • wymianę konstrukcji jezdni,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę chodnika,
 • budowę lub przebudowę zatok autobusowych,
 • budowę kanału deszczowego,
 • budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bytnara,
 • budowę kanału sanitarnego w pasie drogi krajowej nr 42,
 • budowę oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 • przebudowę wodociągu,
 • odtworzenie zjazdów,
 • wprowadzenie zmian i uzupełnień w organizacji ruchu.

Całkowita wartość zadania to ok. 66 mln złotych.

- Ta ważna inwestycja przyniesie znaczącą poprawę warunków komunikacyjnych w Radomsku i wpłynie na komfort zarówno kierowców, jak i pieszych – podkreśla Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

Finansowanie inwestycji zostanie podzielone w następujący sposób:

 • Miasto Radomsko przeznaczyło kwotę 3.910.324,00 PLN w latach 2024-2027 na budowę kanału sanitarnego w pasie drogi krajowej nr 42 w ramach zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 42 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście”.
 • Środki finansowe na budowę kanalizacji deszczowej poza pasem drogi krajowej nr 42 zostały zabezpieczone w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Radomska - Polski Ład II - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta”.

Łącznie kwota: 5.065.144,00 PLN (wykorzystane w latach 2024 – 2028) – środki zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska.

 • Pozostałą kwotę tj. 61.184.856,00 PLN uwzględnioną w Programie Inwestycji i uzgodnioną przez Ministra Infrastruktury w dniu 22.06.2023 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczy na sfinansowanie wykonania dokumentacji, nadzoru oraz realizację inwestycji.

Docelowo po przebudowie ul. Brzeźnickiej oraz wybudowaniu kolejnego odcinka obwodnicy miasta status dróg gminnych zostaną pozbawione ulice Unii Europejskiej oraz odcinek obwodnicy do ronda Honorowych Dawców Krwi.

Drugie porozumienie dotyczy przejęcie w zarząd GDDKiA ulicy Łódzkiej. Porozumienie to wchodzi  w życie z dniem jego podpisania.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko ulica brzeźnicka porozumienie remont przebudowa gddkia w łodzi inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE