Jest plan na Centrum Rehabilitacyjno – Integracyjnego w Radomsku

Jest plan na Centrum Rehabilitacyjno – Integracyjnego w Radomsku

O tym, że na terenie naszego powiatu jest wielkie zapotrzebowanie na usługi w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych nikogo przekonywać nie trzeba. Dlatego Zarząd Powiatu w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podjął decyzję o budowie Centrum Rehabilitacyjno – Integracyjnego.

Nowoczesny obiekt ma powstać w pobliżu Szpitala Powiatowego w Radomsku. W przyszłości stworzony zostanie tam cały kompleks mieszczący placówki i instytucje związane z pomocą społeczną. Oprócz całodobowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego i dziennych Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 podopiecznych (dzięki temu zwiększy się liczba miejsc w WTZ), powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Według wstępnych szacunków sporządzonych przez PCPR, w naszym powiecie co najmniej 10 proc. mieszkańców dotkniętych jest niepełnosprawnością. Rocznie wydawanych jest około 3 000 orzeczeń o zaliczeniu osób po 16. roku życia do stopnia niepełnosprawności.

- Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne i brak w jednostkach pomocowych wystarczającej liczby miejsc dla osób wymagających opieki, uznaliśmy za konieczne stworzenie nowoczesnego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie. Takie działanie zgodne jest ze strategią wyznaczoną na obecną kadencję przez Zarząd Powiatu oraz z planami pracy jednostek powiatowych – wyjaśnia Fabian Zagórowicz, Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.  

Projekt Centrum jest już niemal ukończony. Po wielu dyskusjach wybrana została także ostateczna koncepcja architektoniczna gmachu, spełniająca wymagania pod względem funkcjonalności i ekonomiki. Budynki zaprojektowano w energooszczędnej technologii, według nowoczesnych trendów. Obiekt ma być w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Biorąc pod uwagę wielomilionowe koszty przedsięwzięcia, w obecnej sytuacji finansowej powiatowego samorządu, głównym źródłem finansowania inwestycji będą środki zewnętrzne – tłumaczy Fabian Zagórowicz.

Ze względów ekonomicznych inwestycja podzielona została na kilka etapów. Kompleks będzie powstawać sukcesywnie poprzez dobudowywanie kolejnych skrzydeł obiektu. Jako pierwsze ma powstać ,,Centrum Opiekuńczo Mieszkalne” tworzone w ramach rządowego programu, którego celem jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie opieki w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Na realizację tego projektu można uzyskać nawet 100 proc. dofinansowania.

- Uruchomienie Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjnego pozwoli na stworzenie szerokiego środowiskowego wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu. Da szansę na wyjście z domów i integrację ludziom, którzy obecnie z różnych przyczyn byli tej szansy pozbawieni.  Poprawi i poszerzy znacznie dostęp do usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzy możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami, realizacji swych pasji. I co ważne - poszerzy dostęp do rehabilitacji zawodowej, służącej przygotowaniu wielu niepełnosprawnych do pracy zawodowej – informuje Monika Malcher, dyrektor PCPR w Radomsku.

Stworzenie dziennego ośrodka pobytu pozwoli również na utrzymanie wielu osób niepełnosprawnych w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania, bez konieczności umieszczania ich w stacjonarnych domach pomocy społecznej, co jest najdroższą dla samorządów formą pomocy osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym.

-  ­Na tym etapie trudno podać konkretne koszty (inwestycji – red.) – mówi z kolei Wioletta Bąk-Kempa, rzecznik starostwa.

Więcej o:
pcpr radomsko budowa centrum centrum rehabilitacyjno – integracyjnego
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE