Jest już ustalona lista zabytków z Radomska, które mają szansę na pieniądze z rządowego programu

Jest już ustalona lista zabytków z Radomska, które mają szansę na pieniądze z rządowego programu Fot. archiwum

Podczas piątkowej (11.08.2023 r.) sesji rady miejskiej Radni podjęli uchwałę w sprawie sporządzenia listy wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego. Listę 10 obiektów, poprzez głosowanie na dany obiekt tworzyli radni. 

Do programu zostały zgłoszone:

Miejska Biblioteka Publiczna - Remont – o to wnioskowało miasto

Muzeum Regionalne – to także wniosek miasta

Dom/willa Szwedowskich - wnioskodawca Andrzej Kopiec (remont - termomodernizacja Zameczku ul. Batorego 18 w Radomsku)

Browar Pociecha przy ul. Krakowskiej 257 - (wymiana więźby i pokrycia dachowego oraz systemu orynnowania, odtworzenie gzymsów i cokołów, wykonanie elewacji wraz z remontem tarasu zewnętrznego, schodów, murków)

Dom przy ul. Wyszyńskiego 23 - wnioskodawca Jur-Gaz s.c. (zakres prac: prace remontowe i instalacyjne w kamienicy)

Dom przy ul. Żeromskiego 13 - wnioskodawca Agata Koćwin (remont elewacji i klatek schodowych zabytku)

Dom przy pl. 3 Maja 8 - wnioskodawca Andrzej Kopiec (remont wraz z termomodernizacją)

Dom przy pl. 3 Maja 3B - wnioskodawca Anna Krakowska (przyjazne centrum Radomska)

Dom przy Przedborskiej 72 - wnioskodawca Stanisław Łęski (zakres prac: wymiana dachu u remont schodów wejściowych w budynku)

Browar Pociecha przy ul. Krakowskiej 257 - (wykonanie dokumentacji projektowej)

Radni jednogłośnie podnieśli ręce za. Podczas dyskusji jednak radny Łukasz Więcek, zapytał przewodniczącego Tadeusz Kubaka, o jego głosowanie na poszczególne obiekty.

- Nie rozumiem dlaczego Pan zagłosował na dwa obiekty prywatne, przyznał Pan maksimum punktów, a inne obiekty, które są w centrum i są w bardzo złym stanie ocenił Pan na zero – dopytywał radny.

Tadeusz Kubak jednak nie skomentował tego pytania i w żaden sposób się do niego nie odniósł.

Kinema nie została zgłoszona do tego programu. Miasto chce by na remont tego budynku wnioskować o inne dofinansowanie, gdzie można skorzystać z dużo większej dotacji.

Więcej o:
Jest już ustalona lista zabytków z Radomska które mają szansę na pieniądze z rządowego programu Zabytki Radomsko Radomsko zabytki pieniądze
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE