Jesienne warsztaty „Mistrzów w drodze” w województwie łódzkim

Jesienne warsztaty „Mistrzów w drodze” w województwie łódzkim

20 września wystartowały jesienne warsztaty bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach programu „Mistrzowie w drodze”. W drugiej połowie października będą realizowane na terenie na terenie województwa łódzkiego.

- Wraz z rozpoczęciem przedsięwzięcia, do udziału w programie zapraszamy szkoły średnie. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowane są do uczniów ostatnich klas. Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem u siebie warsztatów, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem i odesłanie go na adres mistrzowiewdrodze@brd.org.pl - informują organizatorzy.

Spośród uczestników warsztatów zostaną wyłonieni młodzi kierowcy, którzy wezmą udział w treningu techniki jazdy z wykwalifikowanymi instruktorami na specjalnych torach.

„Mistrzowie w drodze” to ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowany do młodych kierowców. Organizowany jest po raz trzeci przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji firm kontynuowany w Partnerstwie z PKN ORLEN. Eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego odwiedzają uczniów ostatnich klas szkół średnich, by przeprowadzić warsztaty edukacyjne. Z grona uczestników spotkań po zdanych testach wiedzy zostają wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy.

Spotkania prowadzone są w formie dialogu z młodymi ludźmi, a znaczną część programu stanowią ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem dedykowanych tej tematyce narzędzi edukacyjnych. Podczas rozmowy z ekspertami jest okazja do właściwej interpretacji niektórych przepisów ruchu drogowego i klarownego spojrzenia na przyczyny zdarzeń drogowych. Młodzi kierowcy mogą podzielić się swoimi pierwszymi doświadczeniami za kierownicą i wskazywać obszary, w których szczególnie potrzebują edukacji.

Ważnym doświadczeniem dla uczestników warsztatów są eksperymenty z użyciem  alkogogli, narkogogli oraz sprawdziany własnych zachowań z refleksomierzem, aparatem Piórkowskiego.

Do tej pory szkoły zgłosiły chęć udziału w warsztatach ponad 11 tys. uczniów ostatnich klas szkół średnich. Do końca września przyjmowane są jeszcze zgłoszenia placówek zwłaszcza z województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego. W tych regionach warsztaty będą realizowane w drugiej połowie października 2022.

- Zachęcamy dyrektorów szkół ponadpodstawowych, wychowawców, by poprzez formularz zamieszczony na stronie www.brd.org.pl (zakładka „Mistrzowie w drodze”) wyrazili chęć realizacji takich warsztatów dla swoich uczniów – mówi Agata Wróblewska, dyrektor Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podczas warsztatów zostaną wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy. Dla młodych kierowców to szansa poznania, w kontrolowanych warunkach, krytycznych sytuacji, jakie zdarzają się na drodze. To też okazja zdobycia umiejętności skutecznego panowania nad pojazdem i unikania niebezpieczeństw.

Edukacyjny program „Mistrzowie w drodze” Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji firm kontynuowany w Partnerstwie z PKN ORLEN organizowany jest na terenie całej Polski. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2020.

Celem programu jest edukacja młodzieży w tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wspieranie młodych kierowców w pogłębianiu umiejętności prowadzenia pojazdu poprzez praktyczne treningi techniki jazdy.

Ambasadorem akcji jest Kajetan Kajetanowicz – wielokrotny rajdowy mistrz Europy i Polski.

Patronat nad programem objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Więcej o:
mistrzowie w drodze projekt
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE