Jakie są wymagania dla efaktoringu?

Jakie są wymagania dla efaktoringu?

Efaktoring to nic innego jak finansowanie faktur, do obsługi którego wykorzystujemy praktyczny system online’owy. Aby z niego skorzystać, firma musi spełnić pewne warunki. Wymagania dla małych i średnich przedsiębiorstw są jednak zdecydowanie uproszczone i mniej restrykcyjne.

Efaktoring – usługa dla małych firm

Finansowanie faktury online w ING, o którym mowa na stronie https://finansowaniefaktur.pl/ , łamie stereotyp faktoringu zarezerwowanego wyłącznie dla dużych firm z wysokim kapitałem. Podstawowym warunkiem stawianym przez ING Finansowanie Faktur jest obecność działalności gospodarczej na rynku od minimum 6 miesięcy. To znacznie mniej jeszcze jakiś czas temu wymagały firmy świadczące usługi faktoringowe. 

Dzięki temu efaktoring w ING dostępny jest już dla stosunkowo młodych przedsiębiorstw. To usługa dedykowana podmiotom, które udzielają swoim kontrahentom tzw. kredytu kupieckiego, czyli wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Finansowaniu podlegają dokumenty z terminem od 30, do nawet 90 dni. 

Co istotne, bank nie stawia żadnych limitów dotyczących ilości dokumentów. Efaktoring to usługa dostępna już od jednej faktury! Przy czym obsługa pierwszej przesłanej faktury jest w ING całkowicie darmowa. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na regularne korzystanie z efaktoringu, otrzyma rabat nawet do 30%.

Dodatkowe warunki

Istotnym warunkiem stawianym przedsiębiorcom jest brak zaległości płatniczych. Przedsiębiorca i jego kontrahent, na który wystawiona została faktura, nie mogą figurować w bazach dłużników (KRD, BIG). W ING efaktoring obejmuje finansowanie zarówno faktur w walucie krajowej, jak i w euro. To znaczne uproszczenie dla firm, które wystawiają dokumenty sprzedażowe w europejskiej walucie. 

Jak widać, wymagania dla efaktoringu są łatwe do spełnienia, a sama procedura finansowania faktur – maksymalnie uproszczona. Kalkulator finansowania faktur ING wskazuje na możliwość zlecenia faktoringu nawet dla dokumentów wystawionych na niskie kwoty – już od 250 zł. 

Warto też wspomnieć o tym, czego ING nie wymaga. Przede wszystkim nie ma tu konieczności podpisywania długich, skomplikowanych umów, których przeczytanie wymagałoby od przedsiębiorcy poświęcenia mnóstwa czasu. Nie ma opłat dodatkowych, a warunki i koszty finansowania są jasne i przejrzyste. Już na etapie zlecania faktury do efaktoringu usługobiorca wie, ile za to zapłaci. 

Jak działa usługa efaktoringu?

Cała procedura efaktoringu odbywa się online. Przesłanie pierwszej faktury do finansowania jest formą zawarcia umowy pomiędzy faktorem a faktorantem. Dokument przesyłamy w dowolnym formacie, np. PDF, skan czy zdjęcie. Usługa kontaktuje się z kontrahentem, aby potwierdzić transakcję. Następuje krótka, uproszczona weryfikacja, podczas której m.in. kontrahent potwierdza otrzymanie faktury. Gdy to nastąpi, pieniądze trafiają na konto przedsiębiorcy. Od wysłania dokumentu do wypłaty środków pomniejszonych o prowizję mija nie więcej niż 24 godziny. 

Brak restrykcyjnych wymogów dla usługobiorcy to odpowiedź ING na potrzeby polskiego rynku. Efaktoring jest sposobem na zachowanie płynności finansowej w trudnych gospodarczo czasach. Znacznie korzystniejszy niż kredyty czy pożyczki, pozwala mieć zawsze na czas środki na finansowanie bieżącej działalności. 

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE