Jakie są efekty spotkania w Ministerstwie Infrastruktury? Co z ul. Brzeźnicką i obwodnicą Radomska?

Jakie są efekty spotkania w Ministerstwie Infrastruktury? Co z ul. Brzeźnicką i obwodnicą Radomska? Fot. Klaudia Gajda, facebook/Anna Milczanowska

We wtorek, 14 września 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie doszło do spotkania władz Radomska z przedstawicielami ministerstwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu uczestniczyła również poseł Anna Milczanowska.

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wraz z zastępcą Moniką Andrysiak spotkali się z Wiceministrem Rafałem Weber, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszem Żukowskim oraz zastępcą dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Agnieszką Krupą.

Tematem rozmów była przebudowa ul. Brzeźnickiej, budowa południowej i północnej obwodnicy miasta Radomska oraz budowa chodnika przy ul. Narutowicza.

Strony ustaliły, że GDDKiA dokona przebudowy ul. Brzeźnickiej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Miasto natomiast wybuduje kanalizację sanitarną.

Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w ciągu kilku tygodni. Po przebudowie miasto przejmie w zarząd ul. Brzeźnicką w zamian za odcinki dróg gminnych, które obecnie tworzą dojazd do węzła autostradowego.

- Jestem zadowolony ze spotkania, ponieważ propozycja przedstawiona przez ministra Rafała Webera w pełni odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta, a przede wszystkim ul. Brzeźnickiej  – mówi prezydent Jarosław Ferenc.

Dyrektor Tomasz Żuchowski poinformował o dalszych krokach budowy obwodnicy Radomska. DGDKiA w najbliższym czasie przystąpi do koncepcji programowej, a następnie rozpisze przetarg na realizację inwestycji w formie zaprojektuj i wybuduj. Wydano decyzję środowiskową dla tego zadania, która jest ostateczna. Szacuje się, że obwodnica powinna być gotowa na przełomie 2026 i 2027 roku.

Dyrektor Żuchowski poinformował również, że właśnie został ogłoszony przetarg na budowę chodnika przy ul. Narutowicza. Miasto natomiast złożyło wniosek do programu „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej.

Więcej o:
radomsko inwestycje drogowe obwodnica radomska ulica brzeźnicka radomsko ministerstwo infrastruktury spotkanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE