Jakie powiatowe drogi będą remontowane?

Jakie powiatowe drogi będą remontowane? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W poniedziałek, 26 lutego 2024 r. obradowała Komisja Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego. Rozmawiano m.in. o planach remontów dróg.

Radni zapoznali się z informacją przygotowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku. Tematem były planowane działania oraz cele zakładane do realizacji w 2024 r. Główny cel działania PUP to promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa lokalnego rynku pracy. Będzie on osiągany m. in. poprzez realizacje zadań wspierających podejmowanie przez bezrobotnych pracy lub działalności na własny rachunek, podnoszenie przez nich kwalifikacji, promowanie mobilności zawodowej oraz poszukiwanie nowych obszarów do współpracy z lokalnymi partnerami na rzecz rynku pracy.

Wydział Zarządzania Drogami przedstawił wykaz inwestycji i zadań planowanych do realizacji w 2024 r. (z uwzględnieniem pozyskania funduszy zewnętrznych).

Są wśród nich:

- remont drogi powiatowej nr 3952E — ul. Piłsudskiego w Radomsku i przebudowa oświetlenia (odcinek Targowa – PKP, kontynuacja z 2023 r.);

- przebudowa dróg powiatowych: DP 3928E Zalesiczki - Słostowice i DP 3935E Dmenin - Smotryszów - Wola Malowana;

- budowa chodników: DP 3923E (ul. Powstańców Wielkopolskich w Kobielach Wlk.), DP 3934E (Łowicz) i 3931E (ul. Mickiewicza w Gorzędowie, odc. ul. Chopina – PKP

- przebudowa dróg powiatowych: DP 1500E Gałkowice Stare - granica powiatu, DP 3952E Radomsko (ul. Piłsudskiego) - Szczepocice; DP 3906E Załawie — Borzykówka; DP 3910E Przedbórz — Miejskie Pola + Piskorzeniec; DP 3923E w Lipowczycach, DP 3929E w Piaszczycach, DP 3918E Myśliwczów - Kozie Pole;

- przebudowa dróg powiatowych: budowa chodnika przy DP 3914E w Kajetanowie, DP 3927E Wola Blakowa — Krępa – Kolonia Krępa.

Powiat ubiega się ponadto o pozyskanie funduszy zewnętrznych na przebudowę mostu nad rzeką Biestrzykówką w ciągu drogi powiatowej nr 3920E w Wielgomłynach (szacunkowy koszt zadania - 1 100 000 zł).

Radni pozytywnie zaopiniowali korektę w uchwale z 2022 r. dotyczącej darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bełchatów (na potrzeby gospodarki leśnej). Przyjęli też sprawozdanie z działalności komisji za 2023 rok.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko komisja rozwoju powiatu remonty dróg
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE