Jakie drogowe inwestycje są planowane w powiecie radomszczańskim?

Jakie drogowe inwestycje są planowane w powiecie radomszczańskim? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W poniedziałek, 20 lutego 2023 r. obradowała Komisja Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego. Mówiono m.in. o planowanych inwestycjach drogowych.

Radni zapoznali się z informacją o działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mówiono także o inwestycjach drogowych planowanych w 2023 r. oraz planach związanych z możliwością pozyskania funduszy zewnętrznych na te inwestycje.

Wśród planowanych inwestycji są:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku (realizacja 2022/2023), koszt zadania: 7 192 016 zł, dofinansowanie: 2 520 365 zł (RFRD), 421 040 zł (Miasto Radomsko);

- przebudowa dróg powiatowych nr: 3923E i 3931E (realizacja 2022/2023), koszt zadania: 3 783 474 zł, dofinansowanie: 2 940 000 zł (Program Polski Ład - PGR);

- przebudowa dróg powiatowych nr: 3952E (ul. Piłsudskiego w Radomsku na odcinku od ul. Staffa - ul. Szarych Szeregów), 3923E (ul. Powstańców Wielkopolskich w Kobielach Wlk.), 3934E (Łowicz) i 3931E, koszt szacunkowy zadania: 5 000 000 zł + 103 566 zł (opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych), dofinansowanie: 4 250 000 zł (Program Polski Ład);

- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3900E, 3901E i 3905E na odcinku Gidle - Zagórze - Kol. Ojrzeń - Podświerk - Cadówek - Brzezinki - Łowicz (realizacja 2022/2023), koszt zadania 4 745 723 zł, dofinansowanie: 3 796 579 zł (z Min. Finansów);

- przebudowa DP nr 3907E - Borzykowa, ul. Szkolna, koszt zadania: 644 028 zł, dofinansowanie: 425 000 zł (Program Polski Ład).

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Radomszczański ma ponadto otrzymać:

- dofinansowanie na remont drogi powiatowej nr 3916E na odcinku Karczów – Zagórze (1,85 km), koszt inwestycji 1 573 635 zł, przyznano 50 procent dofinansowania (786 817 zł);

- na remont 0,5 km odcinka ul. Piłsudskiego w Radomsku (DP nr 3952E), od ronda przy ul. Targowej do przejazdu kolejowego, koszt - 1 304 032 zł, przyznano 60 procent dofinansowania (782 419 zł).

Powiat Radomszczański złożył także wniosek o pozyskanie środków z subwencji ogólnej Ministra Finansów na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w Kraszewicach (szacunkowy koszt 1 770 000 zł) oraz wniosek o pozyskanie dofinansowania z RFRD na remonty: drogi powiatowej nr 3923E odcinek Żytno - Załawie, DP nr 3907E we wsi Pągów oraz odcinek Czechowiec - Grodzisko, DP nr 3934E na odcinku Orzechówek - Orzechów (szacunkowy koszt zadania 2 000 000 zł).

Radni wystąpili z wnioskiem o stworzenie sieci ścieżek i tras rowerowych na terenie powiatu. Pozytywnie zaopiniowali również uchwalę w sprawie zasad wynajmu nieruchomości w związku z koniecznością zawarcia umowy z jednym z najemców pomieszczeń należących do Szpitala Powiatowego (w przyp. umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony konieczna jest zgoda Rady Powiatu).

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański drogi remonty dróg inwestycje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE