Jaki jest stan bezpieczeństwa i dróg na terenie powiatu radomszczańskiego?

Jaki jest stan bezpieczeństwa i dróg na terenie powiatu radomszczańskiego? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz raport dotyczący modernizacji powiatowych dróg - to główne tematy poruszane podczas Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała zdalnie w czwartek, 29 października 2020 r.

Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego radnym przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku, prace mające na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla uczestników ruchu kołowego i pieszego korzystających z dróg powiatowych prowadzone są na bieżąco. Do końca września remonty cząstkowe powiatowych dróg (głównie - uzupełnianie ubytków nawierzchni jezdni bitumicznych ) kosztowały 674.870 zł.

Generalne remonty dotyczą:

• kolejnego odcinka drogi powiatowej Przedbórz - Piskorzeniec (koszt: 582.039 zł, w tym 407.427 zł z Funduszu Dróg Samorządowych)
• odcinka drogi powiatowej we wsi Dziepółć (360 m., koszt 362.668 zł, w tym gm. Radomsko 181.334 zł)
• odcinka drogi powiatowej Sady - Pągów (700 m., koszt 173.553, w tym gm. Żytno 30.000 zł)
• odcinka drogi powiatowej we wsi Piskorzeniec (790 m., koszt 295.222, w tym gm. Przedbórz 100.000 zł)
• drogi powiatowej we wsi Wola Blakowa (koszt 84.107 zł, w tym gm. Lgota Wlk. 42.053 zł)
• mostu w Krzętowie nad Pilicą (koszt szacunkowy 495.756 zł, w tym z budżetu państwa 395.756 zł), termin zakończenia robót - połowa grudnia 2020 r.

W ramach inwestycji wykonano:

• budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Prymasa Wyszyńskiego i Tysiąclecia w Radomsku (koszt 279.759 zł)
• budowę kanału odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej w Radziechowicach Drugich (koszt 170.802 zł, w tym, gm. Ładzice 10.000 zł)
• trwają prace przy przebudowie mostu w Rudzie, gm. Gidle (koszt 1 532 548, w tym dotacja Min. Fin. 572 396 zł)

Przygotowana zostanie dokumentacja przebudowy mostu w Kraszewicach, gm. Masłowice oraz drogi pow. na odc. Wola Blakowa - Krępa - Kolonie Krępa.

Na wymianę oznakowanie pionowego wydano 42.870 zł, a kolejne podobne prace są w trakcie realizacji. Ze względu na bardzo małe środki pieniężne, które powiat z racji swej sytuacji finansowej (spowodowanej niedostatecznym finansowaniem zadań oświatowych z budżetu centralnego) przeznaczył na bieżące utrzymanie dróg, w tym roku nie będzie przeprowadzona odnowa oznakowania poziomego.

Radni zapoznali się z informacją Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu w I półroczu bieżącego roku. W tym okresie odnotowano 1089 zdarzeń (wzrost o 53 proc. w stos. do roku 2019), w tym 276 pożarów (mniej o 13), 753 innych miejscowych zagrożeń (o 109 proc. więcej) oraz 60 fałszywych alarmów (wzrost o 67 proc.). Strażacy uczestniczyli także w 323 zdarzeniach mających związek z panującą epidemią koronawirusa (m. in. dowóz żywności dla osób na kwarantannie, dozór namiotów przed szpitalem).

Radni wysłuchali także informacji Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu, a w szczególności - w obrębie szkół. W I półroczu 2020 roku policjanci KPP Radomsko przeprowadzili łącznie 9925 interwencji zgłoszonych służbie dyżurnej (w miejscu publicznym oraz interwencje domowe). Zatrzymali 286 osób, w tym 139 osób ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W pierwszym półroczu tego roku na terenie powiatu stwierdzono:

• 1140 przestępstw (wykryto 1017), w tym:
• 651 przestępstw kryminalnych (wykryto 547),
• 6 przestępstw rozbójniczych (wykrytych 6),
• 103 kradzieże z włamaniem (wykrytych 67),
• 85 kradzieży (wykryto 64),
• 317 przestępstw gospodarczych (wykryto 302),
• 54 przestępstw narkotykowych (posiadanie, udzielanie, sprzedaż środków odurzających, wykryto 53).

Ujawniono też 6491 wykroczeń.

Policjanci wylegitymowali 22801 osób, nałożyli 2486 mandatów karnych na kwotę 577 070 zł.

Po analizie sytuacji oraz przeprowadzeniu na przełomie sierpnia i września szeregu akcji prewencyjnych, kierownictwo radomszczańskiej policji uznało, że stan bezpieczeństwa na drogach powiatu radomszczańskiego - w obrębie placówek oświatowych - jest na dobrym poziomie, a stałe monitorowanie sytuacji pozwala na bieżące eliminowanie nieprawidłowości.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego stan bezpieczeństwa inwestycje drogowe
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE