Jaki jest radomszczański rynek pracy? Opracowano obszerny raport

Jaki jest radomszczański rynek pracy? Opracowano obszerny raport

W okresie od września do listopada 2022 r. na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, Ośrodek Badań Społecznych INDEKS przeprowadził badanie radomszczańskiego rynku pracy.

Celem badania było uzyskanie informacji o sytuacji na radomszczańskim rynku pracy oraz wskazanie kierunków jego rozwoju. Badanie przeprowadzono wśród 180 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu radomszczańskiego zarejestrowanych w PUP w Radomsku oraz 350 lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu radomszczańskiego.

- Raport z badań rynku pracy w powiecie radomszczańskim daje możliwość uzyskania wszechstronnej, kompleksowej i kluczowej wiedzy na temat zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy. Jest źródłem informacji, które mogą być przydatne dla wszystkich uczestników rynku pracy. Określa m.in. zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o określonych kompetencjach i umiejętnościach, konieczność dopasowanie i zmianę kwalifikacji zawodowych osób poszukujących pracy pozwala spełnić oczekiwania kadrowe pracodawców. Raport ma istotne znaczenie również w wyznaczeniu kierunków szkolenia bezrobotnych, usprawnieniu poradnictwa zawodowego oraz ułatwieniu realizacji programów aktywizujących osoby bezrobotne w celu promowania ich zatrudnienia. Opracowanie to powinno służyć również przedstawicielom instytucji rynku pracy i instytucji edukacyjnych do zapoznania się ze skalą niedostosowania struktury zawodów do potrzeb rynku pracy, a tym samym wskazywać na konieczność prowadzenia zintegrowanych działań na rzecz dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy - czytamy w komunikacie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

Badanie powinno przyczynić się także do optymalizacji działań i uskutecznienia metod współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez poznanie ich oczekiwań i potrzeb kadrowych.

Raport jest dostępny w załączniku poniżej.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko rynek pracy raport badanie

Załączniki

raport-badanie-rynku-pracy-powiatu-radomszczanskiego-2022.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE