Jak wypełnić deklarację DN-1 online?

Jak wypełnić deklarację DN-1 online?

Wypełnienie deklaracji DN-1 nie zawsze jest proste – szczególnie przy podawaniu rodzaju czy powierzchni nieruchomości. Błędy są jednak niedopuszczalne – dokument ten stanowi bowiem podstawę do obliczenia wysokości podatku od nieruchomości. Jak prosto i wygodnie złożyć deklarację DN-1 online?

Składanie deklaracji DN-1 online

Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 należy złożyć do organu właściwego według miejsca położenia przedmiotu opodatkowania – wójta gminy, burmistrza bądź prezydenta miasta. Dostępne mamy trzy kanały komunikacji z urzędem: tradycyjny (osobiste złożenie druku), drogą pocztową oraz drogą elektroniczną.

Nie bez przyczyny deklaracja DN-1 online cieszy się coraz większą popularnością. To rozwiązanie nie tylko szybsze i wygodniejsze, ale też znacznie ułatwiające sam proces wypełnienia dokumentu. Tradycyjnie dostajemy formularz, a w nim pola do wypełnienia. Dodatkowo mamy załączniki (ZDN-1 dla przedmiotów podlegających opodatkowaniu i ZDN-2 dla przedmiotów zwolnionych z opodatkowania). Bezpośrednie wypełnienie formularza nieraz wzbudza u podatników wątpliwości. Właśnie wtedy sięgają oni do serwisów takich jak PrzyjazneDeklaracje, gdzie zamiast druku mamy intuicyjny kreator.

Jak wypełnić dokument online

Przede wszystkim przygotujmy dane, które będą nam potrzebne podczas wypełniania deklaracji DN-1 online. To np. dane z aktu notarialnego i księgi wieczystej, dane z ewidencji gruntów itp. Konieczne jest również wcześniejsze dokonanie pomiarów powierzchni gruntu czy powierzchni użytkowej budynków.

Wypełnianie DN-1 online nie ma nic wspólnego z tradycyjnym uzupełnianiem pól formularza. Mamy tu intuicyjny kreator, który krok po kroku prowadzi nas przez cały proces. System zapyta o wszystkie potrzebne informacje: miejsce składania druku DN-1, cel złożenia deklaracji, rodzaj podmiotu składającego dokument (właściciel, współwłaściciel itp.), dane identyfikacyjne podatnika i jego adres zamieszkania, rodzaj nieruchomości itp. Przydatną funkcją okazuje się system podpowiedzi, np. po wpisaniu kodu pocztowego kreator sam wybierze odpowiedni urząd.

Istotną zaletą serwisu PrzyjazneDeklaracje jest dostępność 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Nie musimy już stać w kolejkach do urzędu czy zastanawiać się, w jakich godzinach otwarta będzie placówka pocztowa. Wypełniony druk można od razu wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kto musi złożyć druk DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 to dokument składany przez osoby prawne – w zdecydowanej większości przypadków dotyczy więc podatników prowadzących działalność gospodarczą. Dla osób fizycznych obowiązuje informacja IN-1. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieruchomość stanowi współwłasność osoby prawnej i osoby fizycznej. W takich okolicznościach dla osoby fizycznej obowiązek podatkowy powstaje na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Druk DN-1 stanowi podstawę do obliczenia wysokości podatku od nieruchomości. Przy czym osoby prawne, w przeciwieństwie do fizycznych, nie czekają na decyzję o wymiarze podatku wydaną przez organ podatkowy. Zobowiązane są samodzielnie obliczyć podatek i uiszczać go do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do 31 stycznia.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE