Jak postępują prace przy przebudowie ulicy Żeromskiego w Radomsku?

Jak postępują prace przy przebudowie ulicy Żeromskiego w Radomsku? Fot. Sebastian Nems

W połowie lutego ruszyły roboty związane z przebudową ulicy Żeromskiego w Radomsku. Sprawdzamy na jakim etapie są teraz prace.

Według planów inwestycja zakłada wykonanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, dostawę i montaż dwóch nowych wiat autobusowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem i stawianiem słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych, rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej, wycinkę kolidujących drzew i krzewów (z wyjątkiem topoli berlińskiej), wykonanie nasadzeń zgodnych z projektem zieleni, wykonanie nawodnienia oraz montaż obiektów małej architektury, kosze, ławki, donice.

- Na ukończeniu są prace branży elektrycznej. Jak widzimy, w toku są prace brukarskie. Jak na razie wszystko przebiega zgodnie z założeniami – mówi Wiktor Lewandowski z UM w Radomsku.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 750 tys. złotych.

Więcej o:
remont remont żeromskiego żeromskiego radomsko rewitalizacja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE