Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych?

Jak zagłosować w I turze wyborów, aby Twój głos był ważny. Podpowiadamy w naszej krótkiej ściągawce.

Pierwsza tura wyborów samorządowych już w niedziele 21 października. Będziemy wybierać radnych miejskich, powiatowych, przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego oraz prezydenta miasta Radomska. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7-21. Nie zapomnijmy o dokumencie potwierdzającym tożsamość.

Czynne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat i są wpisane do stałego rejestru wyborców. Głos oddać będą mogły także osoby czasowo przebywające w Radomsku jeśli wcześniej zawnioskują o dopisanie do spisu wyborców.

 d członków Obwodowych Komisji Wyborczych otrzymamy cztery karty. 

Pierwsza w kolorze różowym, będzie w formacie zbliżonym do A4. Będą na niej ułożone w kolejności alfabetycznej nazwiska kandydatów na urząd prezydenta Radomska. Aby głos był ważny, stawiamy znak „X” lub „+”  (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) przy nazwisku jednego z wybranych kandydatów.

Na drugiej karcie do głosowania  (format „płachty”) w kolorze szarym będą ułożone listy kandydatów ubiegających się o mandat w Radzie Miejskiej w Radomsku. Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” lub „+” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W wyborach do Rady Powiatu Radomszczańskiego kartę do głosowania otrzymamy w kolorze żółtym. Aby głos był ważny, głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” lub „+” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego otrzymamy kartę do głosowania w kolorze niebieskim. I tutaj podobnie jak w wyborach do rady miejskiej czy powiatu. Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” lub „+” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

UWAGA! Przyczyną nieważności głosu jest: 

- postawienie znaku „X” lub „+” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

- niepostawienie znaku „X” lub „+” w żadnej kratce,

- postawienie znaku „X” lub „+” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez komisję wyborczą.

Instrukcje w jaki sposób głosować będą także umieszczone na każdej z kart do głosowania.

Więcej o:
wybory samorządowe 2018 wybory 2018 wybory radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE