Jak oddać osocze w Radomsku?

Jak oddać osocze w Radomsku? Fot. Adam Staśkiewicz

Od środy 2 grudnia 2020 roku w punkcie pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomsku możliwe będzie pobieranie osocza od ozdrowieńców. To dzięki wsparciu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który sfinansował zakup separatora osocza.

Osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddając je można uratować zdrowie i życie drugiemu człowiekowi.

Osoby chcące oddać osocze proszone są o wcześniejszy kontakt z Punktem Pobrań RCKiK w Szpitalu Powiatowym w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 pod numerem tel. 669-007-066 lub e-mail: radomsko@krwiodawstwo.pl.

Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:
- spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741),
- przechorowały COVID19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i zostały uznane za wyleczone oraz czują się zdrowe,
- od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni
- od zakończenia izolacji minęło 18 dni w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
- są w wieku 18-65 lat;
- w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Jak oddać osocze – krok po kroku

Jeśli wiesz, że jesteś ozdrowieńcem oraz spełniasz kryteria dawcy, możesz rozpocząć proces oddania osocza.

Proces oddania osocza nie jest trudny. Obejmuje on jednak kilka etapów.

Wstępny wywiad i wyznaczenie terminu

Procedura pobrania osocza trwa ok. 30-40 minut, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort wprowadzono możliwość telefonicznego lub internetowego zapisu na konkretny dzień /godzinę.

Rejestracja w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK)

Do CKiK należy zgłosić się z dokumentem, potwierdzającym tożsamość.

Procedura kwalifikacji wraz z pobraniem próbki krwi

Po zarejestrowaniu pobierane są próbki krwi do wykonania badań laboratoryjnych kwalifikujących do oddania krwi.

Badanie lekarskie i decyzja o dopuszczeniu do oddania osocza lub krwi pełnej.

Lekarz przeprowadza ocenę wyników badań laboratoryjnych, analizuje informacje zawarte w wypełnionym kwestionariuszu i na podstawie zebranych informacji kwalifikuje do oddania krwi lub jednego z jej składników.

Pobranie osocza lub krwi pełnej

Osocze pobierane jest w CKiK metodą plazmaferezy – podczas jednego zabiegu (jednego wkłucia) pobierana jest krew, która jest rozdzielana na osocze i pozostałe składniki, następnie przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Służy do tego specjalistyczny sprzęt zwany separatorem. Ta metoda pozwala na uzyskanie do 750 ml osocza. Oddanie osocza trwa od 30 do 40 minut. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne.

Gdzie się zgłosić by oddać osocze?

Punkt Pobrań w Radomsku, teren Szpitala Powiatowego w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko

Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

(info: Przemysław Drozdek, Szpital Powiatowy w Radomsku)

Więcej o:
radomsko szpital radomsko osocze oddawanie osocza koronawirus
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE