Jak komunikować się bez krzyku i przemocy?

Jak komunikować się bez krzyku i przemocy? Fot. M. Kołaczkowski

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.

Oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnej opinii dyrektora MOPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy współpracy z asystentem rodziny.

- Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona z kręgu otoczenia dziecka, która pomaga rodzinie potrzebującej pomocy w funkcjonowaniu. Pokazuje jak spędzać czas z dziećmi, jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, pomaga w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu. Wspiera w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pokazuje w jaki sposób się komunikować bez krzyku i przemocy, gdzie szukać pomocy, gdy coś się dzieje mówi o założeniach programu Beata Kotlicka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. 

Rozmowa z Beatą Kotlicką, zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, w poniedziałek 13 lutego o godzinie 19.45. Tylko na portalu Radomsko24.pl.

Więcej o:
w temacie irek staszczyk beata kotlicka
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE