Jak dostać się do Służby Więziennej?

Jak dostać się do Służby Więziennej?

Poszukując drogi zawodowej wiele młodych ludzi chce połączyć stałość zatrudnienia, godne zarobki oraz służbę naszemu krajowi. Jedną z możliwości jest objęcie stanowiska funkcjonariusza służby więziennej. Osoby takie odpowiedzialne są nie tylko za utrzymanie porządku w jednostce penitencjarnej czy ochronę obywateli przed zagrożeniem ze strony przestępców, ale również za proces resocjalizacji więźniów. Stąd też osoby, które chcą zostać członkami służby więziennej muszą spełnić szereg warunków. Jakich? Przekonajmy się.

Służba więzienna - kto może do niej kandydować?

Aby zostać funkcjonariuszem służby więziennej należy spełnić szereg warunków, które określone zostały przez przepisy prawne. To całkowicie zrozumiałe gdy weźmiemy pod uwagę odpowiedzialność, jaką muszą ponieść osoby obejmujące to stanowisko. Aby móc ubiegać się o przyjęcie do służby więziennej kandydat musi być pełnoletni oraz posiadać polskie obywatelstwo. Ponadto osoby ubiegające się o pracę w służbie więziennej powinny mieć minimum średnie wykształcenie oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kolejnym kryterium jest niekaralność. W służbie wojskowej mogą pracować bowiem jedynie osoby, które nie mają prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne oraz nie toczą się wobec nich żadne postępowania. Warunkiem koniecznym jest także złożenie rękojmi zachowania tajemnicy zawodowej.

Jak wygląda rekrutacja do służby więziennej?

Rekrutacja funkcjonariuszy do służby więziennej jest wieloetapowa. Pierwszym krokiem jest analiza dokumentów złożonych przez kandydata. Osoba, która ubiega się o zatrudnienie musi złożyć ankietę personalną, podanie oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Dokumenty te zostaną poddane ocenie podczas wstępnej kwalifikacji. Osoby, które ją przejdą zaproszone są na rozmowę kwalifikacyjną, która ma na celu ocenę personalnych i społecznych kompetencji kandydata.

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji ocenia się wiedzę oraz sprawność fizyczną kandydata. Test wiedzy to 30 pytań i 35 minut czasu na ich rozwiązanie. Pytania dotyczą organów państwa polskiego oraz ustaw związanych z więziennictwem. Osoby, które chcą przygotować się do takiego wyzwania mogą to zrobić poprzez wykonywanie przykładowych testów. Znaleźć możemy je w internecie na stronie: https://odpowiedzi.com.pl/home/20-testy-do-sluzby-wieziennej-testy-do-sw.html.

Ważnym elementem rekrutacji są również testy psychologiczne, które mają na celu sprawdzenie czy dana osoba jest w stanie poradzić sobie z napięciem i odpowiedzialnością związanymi ze sprawowaniem funkcji w służbie więziennej. Pytania dotyczą osobowości, zachowań oraz odporności na stres. Wymagają szczerości i otwartości, niemniej jednak śledząc przykładowe pytania możemy lepiej przygotować się do tego wyzwania i nauczyć się udzielania konkretnych, celnych odpowiedzi.

Podsumowując, proces rekrutacji do służby więziennej nie należy do łatwych i nie każdy ukończy go z wynikiem jakiego oczekiwał. Niemniej jednak odpowiednie przygotowanie przed rozmową kwalifikacyjną oraz testami mogą znacząco zwiększyć szanse kandydata.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE