Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji: półmetek przyjmowania wniosków

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji: półmetek przyjmowania wniosków Fot. ARiMR

Do 2 września 2022 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a także rolnicze spółki wodne, które planują zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie.

Wnioski do 2 września 2022 r. przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, nadać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

Pomoc adresowana jest do dwóch grup. Pierwsza z nich to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. Do drugiej grupy należą spółki wodne lub ich związki, w których większość członków stanowią rolnicy, lub w których więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki posiadają rolnicy.

Producenci rolni na realizację inwestycji mogą otrzymać do 100 tys. zł. Maksymalny poziom refundacji wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej; wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji; budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń; zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem; przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach czy wykonanie ogrodzenia chlewni.

Natomiast w przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 mln zł. Pomoc finansową mogą one przeznaczyć m.in. na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Dofinansowaniem może być również objęte wykonanie robót, polegających na: przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego; budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem; pracach na sieciach drenarskich.

Więcej o:
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji: półmetek przyjmowania wniosków ARiMR Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji: półmetek przyjmowania wniosków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE