Inwestycje w szkołach

1 września, dzięki zaangażowaniu m.in. samorządu, dyrekcji szkół i rodziców uczniowie będą mogli wrócić do (choć częściowo) odnowionych szkół.

Wakacje to zwykle najintensywniejszy okres realizacji inwestycji w placówkach oświatowych. Już 1 września, dzięki zaangażowaniu m.in. samorządu, dyrekcji szkół i rodziców uczniowie będą mogli wrócić do (choć częściowo) odnowionych szkół.

W Publicznym Przedszkolu nr 1 od początku tego roku wykonano remont instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich na budynku, naprawę ogrodzenia terenu, modernizację zasilania wentylatorów, remont tablicy rozdzielczej gł. instalacji elektrycznej, wymieniono drzwi, wykonano chodnik z kostki brukowej.

W Publicznym Przedszkolu nr 2 wykonany został remont instalacji odgromowej. W PP nr 3 - remont sali zajęć i pomieszczenia sekretariatu, a w PP nr 4 – wyremontowano podłogę. W Przedszkolu nr 5 wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. W Przedszkolu nr 6 zaś zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania. Publiczne Przedszkole nr 9 może się poszczycić remontem dwóch sal w budynku żłobka, a Przedszkola nr 10 remontem sanitariatu dla personelu kuchni oraz wydzieleniem pomieszczenia magazynowego. W Przedszkolu Specjalnym wyremontowany został dach.

Jeżeli zaś chodzi o zespoły szkolno-gimnazjalne to w ZSG nr 1 osuszono fundamenty budynku. W ZSG nr 2 wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego, a także sporządzono dokumentację projektową i kosztorys remontu sali gimnastycznej. W ZSG nr 3 wykonano pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej i usunięto usterki. Ponadto w szkole wyremontowano podłogi na korytarzu drugiego piętra oraz ogrodzono plac zabaw.

W ZSG nr 4 odbył się remont podłóg w dwóch salach komputerowych oraz remont podłogi stołówki. Natomiast w Hali Sportowej wymieniono drzwi ewakuacyjne i naprawiono podłogę.  W ZSG nr 5 wykonano remont podłogi 2 sal eko-pracowni oraz zaplecza sali gimnastycznej, a także osuszono fundamenty budynku. ZSG nr 6 ma już zmodernizowaną instalację odgromową. Dodatkowo szkoła ma nowe ogrodzenie – inwestycja realizowana była  przez szkołę. Duże zmiany czekają na uczniów ZSG nr 7, gdzie wykonano termomodernizację.

W PSP nr 3 wyremontowano instalację elektryczną, wykonano instalacje p/poż. oraz cyklinowanie i malowanie podłogi parkietowej w korytarzu na pierwszym piętrze. W PSP nr 5 wykonano remont instalacji elektrycznej. Ponadto dokonano rozbiórki starego i budowy nowego komina – inwestycja realizowana przez szkołę. PSP nr 8 ma nową kostkę brukową na placu szkolnym, wyremontowaną instalację odgromową oraz instalację centralnego ogrzewania w odcinku kotłowni.

W bieżącym roku wiele działo się w publicznych placówkach. Inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto wyniosły 2,177 mln zł.

Więcej o:
szkoły remonty inwestycje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE