Inwestują w rekreację i sport

Inwestują w rekreację i sport

Władze gminy Kobiele Wielkie mocno stawiają na sport i rekreację. W tegorocznym budżecie również nie braknie na ten cel pieniędzy. Zyskają także miejscowe jednostki OSP.

Wymiana parkietu w sali gimnastycznej przy kobielskiej podstawówce jest jednym z kilku planowanych zadań w tegorocznym budżecie miejscowego samorządu. Pisaliśmy o tym w osobnym artykule. W planach jest także budowa kolejnych świetlic sołeckich oraz placów zabaw.

W ubiegłym roku nowoczesne miejsca rekreacji dla najmłodszych mieszkańców gminy powstały w miejscowościach: Huta Drewniana, Karsy, Wola Rożkowa, Nowy Widok, Biestrzyków Wielki. Zakres robót obejmował montaż w każdej z miejscowości obiektów małej architektury w postaci: urządzeń zabawowych dla dzieci tj. drewnianego zestawu zabawowego, sprężynowca typu konik, huśtawki wagowej typu tygryski, urządzeń siłowni zewnętrznej tj. biegacz, wioślarz oraz orbitrek, ławki o konstrukcji metalowej i siedzisku wraz z oparciem z drewna, metalowego kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz wykonanie utwardzenia z kostki betonowej. Wartość wybudowanych placów zabaw wyniosła 185 362,83 zł.

Całość środków na realizację tych 5 placów pozyskało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kobiele Wielkie ,,W kolebce Reymonta”. Pieniądze otrzymano w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Środki na ww. zadanie pochodzą ze Województwa Świętokrzyskiego a zostały rozdzielane  przez Lokalną Grupę Działania ,,Region Włoszczowski”, gdzie zarówno Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kobiele Wielkie ,,W kolebce Reymonta” jak i gmina Kobiele Wielkie są członkami.

Natomiast na rok 2018 gmina planuje również budowę tężni w miejscowości Kobiele Wielkie (na terenie kompleksu sportowego), a także inwestycje w miejscowe jednostki OSP. Modernizacji doczeka się jedna z remiz, planowana jest także wymiana 5 lekkich samochodów strażackich (obecnie są to leciwe Lubliny) na nowsze. Na samochody samorząd chce wydać 200 tysięcy złotych. W planach jest również rozbudowa kobielskiego przedszkola.

Więcej o:
kobiele wielkie inwestycje budżet plac zabaw osp tężnia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE