In vitro dla Radomska

In vitro dla Radomska

Radomszczańska Platforma Obywatelska zwraca się do mieszkańców Radomska o wyrażenie poparcia dla wdrożenia programu polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia finansowego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – „In vitro dla mieszkańców Radomska”.

- Prace nad podobnymi programami samorządowymi ma za sobą już wiele miast w Polsce m.in. Łódź, Szczecin, Częstochowa, Toruń, Inowrocław, Płock, Lublin, Gdańsk, Sosnowiec czy Zielona Góra. Najwyższy czas na Radomsko – mówi Magdalena Spólnicka, szefowa radomszczańskiej PO.

Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa. Wynika to z art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym rolą państwa jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie możliwie jak najszerszego dostępu do świadczeń medycznych o potwierdzonej skuteczności.

- Z uwagi na zakończenie finansowania procedur rozrodu wspomaganego medycznie w ramach rządowego programu – „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” i wysokie koszty tych procedur na rynku komercyjnych usług zdrowotnych, uzasadnionym działaniem jest zapewnienie równego dostępu mieszkańcom Radomska do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Warto podkreślić, że z ww. rządowego projektu skorzystało ponad 17 tysięcy par i urodziło się ponad 3700 dzieci – dodaje Magdalena Spólnicka.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie jest stanem pełnej wydolności fizycznej, psychicznej i społecznej, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa i w tym aspekcie niemożność posiadania potomstwa narusza zasadę zdrowia fizycznego i psychicznego i dlatego niepłodność należy traktować jako chorobę, a ze względu na skalę problemu jako chorobę społeczną (tak też została zakwalifikowana i nosi kody ICD-10:N46,N97)”.

Zjawisko niepłodności zawsze towarzyszyło ludzkości, ale od kilkudziesięciu lat nasila się, będąc prawdopodobnie naturalną konsekwencją zmian współczesnego świata i jako takie stanowi ważny, wieloaspektowy problem wymagający pomocy medycznej. Niepłodność jest szczególną chorobą ponieważ dotyka ludzi młodych w okresie ich największej aktywności, wywiera negatywny wpływ na życie rodziny, stan emocjonalny pary, jej funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Problem został zauważony przez Parlament Europejski, który w lutym 2008 roku wezwał kraje członkowskie do „zapewnienia prawa dostępu do technik rozrodu wspomaganego”. Dostępność do leczenia o udowodnionej skuteczności powinna być więc dostępna w całej Europie, bez względu na dochody pacjenta czy miejsce zamieszkania.

Szacuje się, że 60-80 milionów par na świecie (według danych WHO) dotkniętych jest stale lub okresowo problemem niepłodności. W społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych częstość niepłodności szacowana jest na ok. 10-12% populacji. Ocenia się, że w Polsce – pomimo braku dokładnych badań populacyjnych - odsetek ten jest podobny i z powodu okresowej lub trwałej niepłodności cierpi około 1,2-1,3 milinów par. Należy zatem przyjąć, że w analogicznych proporcjach problem ten dotyka populacji Radomska.

Szacuje się, że na program będzie przeznaczone 100 tys. zł. (po 5 tys. zł dla 20 par) rocznie z miejskiego budżetu. 

Od 20 marca do 10 kwietnia, będą zbierane podpisy pod wnioskiem do miejskich radnych, którzy taki program w Radomsku mogą uruchomić.

Więcej o:
in vitro budżet platforma obywatelska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE