Ile pieniędzy na walkę z covidem wydały placówki medyczne z Radomska?

Ile pieniędzy na walkę z covidem wydały placówki medyczne z Radomska? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

O wydatkach ponoszonych przez powiatowe placówki zdrowia mówiono podczas wtorkowego (22 lutego) posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Radni zapoznali się z informacjami na temat wydatków poniesionych przez Szpital Powiatowy oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Familia” w Radomsku w związku z zabezpieczeniem pacjentów i pracowników przed wirusem SARS-CoV-2 oraz dalszych planowanych działań w zakresie walki z wirusem.

W 2021 roku w Szpitalu Powiatowym leczono 24 967 pacjentów (średni czas pobytu pacjenta w placówce - 5 dni), w Zakładzie Pielęgnacyjno—Opiekuńczym - 172 pacjentów (średni czas pobytu- 159,4 dnia).

Liczba wizyt w szpitalnych poradniach specjalistycznych zrealizowanych od stycznia do grudnia 2021 roku w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyniosła 97 609.

W 2021 roku Szpital Powiatowy w Radomsku kontynuował realizację świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 9. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 1680 pacjentów, 193 z nich zmarło. Obecnie szpital dysponuje 135 łóżkami dla chorych na COVID-19, 94 z nich są zajęte.

Największe obłożenie odnotowały oddziały: Obserwacyjno - Zakaźny - 169,3 proc., Chorób Wewnętrznych - 112,5 proc., Gruźlicy i Chorób Płuc - 96 proc., Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 95 proc.. Koszt świadczeń COVID oszacowano na 6 503 724,62 zł.

W 2021 roku Szpital Powiatowy w Radomsku został doposażony w sprzęt i oprogramowanie oraz tzw. wartości niematerialne o wartości ponad 6,5 mln zł (m.in. echokardiograf, videobronchoskop wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem, zestaw artroskopowy z wyposażeniem, koncentratory tlenu, zestaw rehabilitacyjno- diagnostyczny do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią).

Poza sprzętem zakupionym ze środków własnych Szpital Powiatowy otrzymywał nieodpłatnie sprzęt medyczny od Ministerstwa Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (m.in. 9 aparatów do tlenoterapii). Wartość darowizn otrzymanych przez szpital w związku z walką z pandemią oszacowano na 3 948 602 zł (w tym m. in. kombinezony, maski FFP2, rękawiczki diagnostyczne, rękawice chirurgiczne jałowe, ochraniacze, fartuchy barierowe wartości 1 398 711 zł przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki, Agencję Rezerw Materiałowych i Ministerstwo Zdrowia, rękawice, kombinezony, maski FFP2, fartuchy barierowe wartości 1 140 820 zł oraz leki z RARS dla pacjentów z COVID-19 wartości 1 098 214 zł).

W SP ZOZ „Pro Familia” łączny koszt poniesionych wydatków na walkę z wirusem SARS-CoV-2 oraz na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi dla personelu i pracowników kształtuje się na poziomie ponad 22,3 tys. zł). Ponadto w związku z przygotowaniami do fali wzmożonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zakupiono urządzenia do odkażania powierzchni i powietrza (7 sztuk lamp bakterio - i wirusobójczych), środki ochrony indywidualnej, maski chirurgiczne, maski z filtrem, FP2/FP3, przyłbice, fartuchy flizelinowe, kombinezony, środki do dezynfekcji powierzchni, rąk a także testy na obecność antygenu SARS-CoV-2.

Omawiano także planowane zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szpitali i przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia za rok 2021.

Radni otrzymali także informację na temat zabezpieczenia przed COVID-19 podopiecznych i personelu Domów Pomocy Społecznej. W obu placówkach obowiązuje rygor sanitarny oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt z zewnątrz. W DPS Radziechowice w ostatnim czasie odnotowano trzy przypadki zakażeń wśród pensjonariuszy, wszyscy przeszli chorobę lekko, a ich oddział w tym czasie został odizolowany. W DPS w Radomsku zachorował jeden podopieczny (lekko) oraz jeden z pracowników.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko przychodnia pro familia koronawirus wydatki komisja zdrowia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE