II etap rewaloryzacji parku Świętojańskiego

II etap rewaloryzacji parku Świętojańskiego

Magistrat poinformował o podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie II etapu rewaloryzacji parku Świętojańskiego.

Celem inwestycji jest przywrócenie w pełni układu alei oraz odtworzenie funkcji użytkowo-sportowo-rekreacyjnej, w związku z czym pracom remontowym i zabiegom pielęgnacyjnym zieleni poddana zostanie wschodnia strona parku.

Nowe ciągi piesze, ławki, kosze …

W ramach rewaloryzacji rozebrany zostanie nieużywany budynek wraz z szaletem. Zlikwidowana zostanie również stara nawierzchnia w jego bezpośrednim otoczeniu. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne, przy których zamontowanych będzie 95 ławek parkowych, 15 koszy na śmieci i 7 stojaków na rowery oraz 5 tablic dydaktycznych opisujących poszczególne drzewa lub zbiory roślinne – cenne i interesujące okazy flory. Ze ścieżki dydaktycznej korzystać będą mogły zarówno indywidualne osoby odwiedzające park, jak również grupy zorganizowane m.in. grupy szkolne i przedszkolne organizujące w ten sposób zajęcia z edukacji przyrodniczej w terenie.

… plac zabaw, siłownia …

Wykonany zostanie również plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Na placu zabaw zamontowanych zostanie 20 urządzeń dla najmłodszych i starszych dzieci, zapewniając tym samym odpowiednie warunki do zabawy szerokiej grupie wiekowej dzieci. Natomiast siłownia wyposażona będzie w 5 urządzeń fitness.

… oraz fontanna multimedialna i nowe oświetlenie

Rewaloryzacja parku przewiduje też wykonanie fontanny multimedialnej wraz z oświetleniem, które zamontowane zostanie na nawierzchni z płyt granitowych. Ponadto do wykonania planowana jest zasilająca fontannę sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Wymienione zostanie oświetlenie - rewaloryzacja zakłada montaż opraw oświetleniowych ledowych oraz słupów oświetleniowych. W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną zasadzenia krzewów żywopłotowych, krzewów liściastych, traw ozdobnych, bylin oraz pnączy.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 553.356,14 zł, natomiast uzyskane z WFOŚiGW dofinansowanie opiewa na 3 829.881,00 zł z czego dotacja wynosi 1 201.385,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 2 628.496,00 zł udzielona została w formie pożyczki.

Więcej o:
park świętojański rewaloryzacja park radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE