I LO w Radomsku po kontroli

I LO w Radomsku po kontroli Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Zakończyła się kontrola I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku prowadzona w zakresie wydatków rzeczowych w zakresie artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych w 2019 roku. Z jej wynikami zapoznali się radni z Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Radomszczańskiego, którzy spotkali się zdalnie.

Zespół Kontrolny ustalił, że wydatki były celowe i uzasadnione, realizowane zgodnie z planem finansowym placówki, oszczędnie i rzetelnie. Dokumentacja księgowa prowadzona była w sposób prawidłowy.

Z ustaleń zespołu wynika ponadto, że środki budżetowe na zakup materiałów biurowych dla szkoły są niewystarczające, co skutkuje koniecznością wspomagania tych zakupów środkami Rady Rodziców. W wystąpieniu pokontrolnym radni sugerują na przyszłość ,,rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych na materiały biurowe w kolejnych latach”.

Radni zaakceptowali również zmianę w planie kontroli na 2020 rok – ze względu na stan epidemii i związane z tym obostrzenia wystąpili o odstąpienie od planowanej na maj kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku za 2019 rok w zakresie zwalczania bezrobocia.

Więcej o:
radomsko ilo radomsko montrola komisja rewizyjna rada powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE