I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej

I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej Fot. Organizator

6 i 7 października 2022 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Bełchatowie odbędzie się I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy z KWB Bełchatów oraz Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa.

Wydarzenie skierowane jest głównie do Społecznych Inspektorów Pracy województwa łódzkiego, ale także do pracodawców, pracowników, związków zawodowych, pracowników służby BHP oraz wszystkich osób i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych.

Forum odbędzie się w dniach 6 i 7 października 2022 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Bełchatowie.

Wydarzenie, oprócz możliwości zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz poszerzenia kompetencji w służbie SIP, będzie pierwszą tego typu okazją do integracji środowiska społecznych inspektorów pracy województwa łódzkiego w celu zacieśnienia ponadzakładowej współpracy oraz wzajemnego wsparcia.

I Forum SIP Ziemi Łódzkiej otrzymało patronat:

- Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego,

- Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera,

- Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. Andrzeja Legeżyńskiego.

Partnerami wydarzenia są: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, Instytutu Medycyny Pracy, MK WZZ Sierpień, MZZ Odkrywka KWB Bełchatów, ZZGWB KWB Bełchatów, ZZ Kadra KWB Bełchatów, MK NSZZ Solidarność, ZZ PRC KWB Bełchatów.

Sponsorem głównym I Forum SIP ZŁ jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Więcej o:
I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE