Hałas z „Szóstki” w Radomsku przeszkadza niektórym mieszkańcom bloku. Czasowo demontowano nawet kosze do gry

Hałas z „Szóstki” w Radomsku przeszkadza niektórym mieszkańcom bloku. Czasowo demontowano nawet kosze do gry

W maju do Urzędu Miasta w Radomsku wpłynęło pismo podpisane przez kilku mieszkańców bloku przy ul. św. Jadwigi Królowej sąsiadującego z kompleksem sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6. W piśmie tym mieszkańcy wskazują m.in. na łamanie regulaminu korzystania z obiektu oraz na uciążliwe zachowanie niektórych jego użytkowników.

W odpowiedzi na pismo prezydent Jarosław Ferenc wyjaśnił, że rolą miasta jest dbałość o kulturę fizyczną mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży, proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z rówieśnikami i rodziną oraz tworzenie odpowiedniej i bezpiecznej przestrzeni do uprawiania sportu.

Prezydent wskazał również na podjęte działania, aby mieszkańcy sąsiedniego bloku w swoich mieszkaniach czuli się dobrze, bez nadmiernych uciążliwości. Prezydent zaproponował także mieszkańcom spotkanie. W celu omówienia zaistniałej sytuacji.

Do podjętych działań należy ogrodzenie części terenu szkoły, gdzie gromadziły się w godzinach popołudniowych i wieczornych osoby w celach nie związanych z uprawianiem sportu, czasowe zdemontowanie koszy znajdujących się przy wyasfaltowanej części placu szkolnego, bowiem boisko wielofunkcyjne, gdzie można grać m.in. w koszówkę znajduje się z drugiej strony szkoły.

Urząd Miasta wystosował także pismo do Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z prośbą o skuteczniejsze formy interwencji.

Zlecano osobom odpowiedzialnym za opiekę nad młodzieżą w ramach treningów bezwzględne stosowanie się do zapisów regulaminu boiska.

- Miasto Radomsko nie ma w zamiarze ograniczać godzin korzystania z obiektu czy też dostępu do jego poszczególnych elementów. Nowy kompleks stanowi bowiem ważny element sportowego życia miasta i daje dzieciom oraz dorosłym możliwości rozwoju swoich umiejętności w wielu dyscyplinach, które potem przekładają się na liczne sukcesy na regionalnej oraz ogólnokrajowej arenie sportowej - przekazała naszemu portalowi Karolina Turowska z UM w Radomsku.

Obiektami sportowymi znajdującymi się przy PSP nr 6 zarządza kierownik Miejskiej Hali Sportowej, który odpowiada przed dyrektorem szkoły.

Więcej o:
boisko hala koszykówka hałas
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE