Radomsko, Łódzkie 21.0o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

Granty od MDK po raz trzeci

Kultura i rozrywka
Jacek Paszewski

Miejski Dom Kultury w Radomsku, po raz trzeci ogłasza konkurs Małe Granty MDK na wsparcie autorskich projektów kulturalnych dla mieszkańców Radomska poprzez sfinansowanie kosztów przedsięwzięć kulturalnych. Budżet konkursu wynosi 15 000 złotych.

W ramach konkursu sfinansowane będą projekty do kwoty 3 000 złotych. Celem konkursu jest budowanie i wzmocnienie relacji partnerskich i form współpracy między Miejskim Domem Kultury w Radomsku a lokalną społecznością oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych niekomercyjnych angażujących mieszkańców Radomska.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem MAŁE GRANTY MDK należy składać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku ul. Brzeźnicka 5, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16.00 w dniu 25 lutego 2019 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po tym terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

ZAŁĄCZONE PLIKI

Regulamin konkursu Małe GrantyPOBIERZ PLIK

komentarze