Gmina Żytno posiada własny herb

Gmina Żytno posiada własny herb

Rada Gminy Żytno podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Żytno.

- Tworząc herb Gminy Żytno, odwołano się do miejscowej tradycji heraldycznej i wykorzystano barwy oraz godło herbu Zadora (inaczej zwanego Płomieńczyk), nawiązując do własności rycerskiej rodu Życieńskich, którzy znacząco przyczynili się do rozkwitu Żytna. Wizerunek herbu Zadora po raz pierwszy został odciśnięty z pieczęci w 1399r. Zdaniem Jana Długosza herb ten został przeniesiony do Polski z Niemiec. Istnieje tradycja, którą podał haraldyk Kasper Niesiecki o pochodzeniu Zadory z Francji, a nawet ze Starożytnego Rzymu, gdzie miał być używany przez wojska Juliusza Cezara. Elementy przyrodnicze w herbie jakimi są kłosy zbóż w liczbie trzech, zebranych w snop w swojej symbolice nawiązują do rolniczych terenów Gminy Żytno, stanowiąc jednocześnie o szczególnym krajobrazie historyczno – kulturowym kraju. Barwy elementów godła, czyli głowa lwa ziejącego ogniem w postaci sześciojęzycznego płomienia, naturalnie mogły być wyłącznie srebrno – czerwone ( biało – czerwone), a kłosy zbóż w kolorze złotym (żółtym) Godło umieszczono na polu błękitnym (niebieskim) będącym odpowiednikiem koloru tarczy Zadory. Kolor ten należy odnieść do koloru rzeki Pilicy jej dopływów i licznych strumieni przecinających teren Gminy Żytno - mówił wójt gminy Mirosław Ociepa, omawiając projekt uchwały przywołał fragmenty uzasadnienia historyczno – heraldycznego. 

Prace nad symbolami w roku 2018 zainicjował Pan Jan Michał Zaskórski ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie. Po 30 latach powstania odrodzonego Samorządu Terytorialnego w Rzeczypospolitej z dumą możemy stwierdzić, iż Nasza Wspólnota Gminna posiada najbardziej zaszczytne symbole – herb, flagę, baner i pieczęcie.

Wójt Gminy kieruje szczególne podziękowania dla mgr Tomasza Zaskórskiego oraz dr Łukasza Kopery za przygotowanie opracowania graficznego i historyczno – heraldycznego symboli Naszej Gminy, które uzyskały pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej o:
gmina żytno herb gminy żytno rada gminy żytno
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE