Gm. Wielgomłyny: trwają remonty bieżące dróg gminnych i dojazdowych

Gm. Wielgomłyny: trwają remonty bieżące dróg gminnych i dojazdowych Fot. UG Wielgomłyny

Wraz z nadejściem korzystnych warunków pogodowych, rozpoczęte zostały remonty bieżące nawierzchni w pasach dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Wielgomłyny.

W zarządzie Gminy Wielgomłyny znajduje się blisko 100 kilometrów dróg o nawierzchni bitumicznej. Częściowo stanowią one drogi publiczne (gminne) oraz tzw. drogi wewnętrzne (dojazdowe do posesji i pól). Pomimo corocznej, sukcesywnej modernizacji nawierzchni drogowych w gminie, wciąż wiele odcinków dróg, szczególnie po sezonie zimowym, wymaga pilnych remontów. W roku bieżącym, planuje się wbudowanie w powstałe ubytki 80 ton grysu bazaltowego o frakcji 2-5 mm wraz z emulsją asfaltową przy użyciu technologii remontera drogowego typu PATCHER. Wartość takiej usługi to kwota blisko 30.000,00 złotych.

Urzędnicy podkreślają, że nie zapominają również o drogach posiadających nawierzchnie utwardzone kruszywem łamanym, kamieniem piaskowcem oraz tych o nawierzchni gruntowej. W przypadku takich dróg, usługi remontowe świadczy miejscowy Zakład Komunalny.

Podobnie jak w przypadku dróg o nawierzchni bitumicznej, o terminie rozpoczęcia prac decydują warunki pogodowe. Plan na rok bieżący zakłada wbudowanie 1000 ton kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm oraz 1000 ton tłucznia kamienia piaskowca. Łączna wartość obu tych surowców opiewa na kwotę blisko 95.000,00 zł. Dodatkowe koszty stanowią usługi wykonywane przy wykorzystaniu sprzętu takiego jak koparko-ładowarka, ciągniki z przyczepami oraz walec drogowy.

Ogromnym wsparciem przy wykonywaniu tego typu remontów są środki finansowe pochodzące z Funduszy Sołeckich, w ramach których sołectwa mogą przekazywać przyznane środki np. na wykonywanie remontów dróg ze swojego terenu. Stało się tak m.in. w sołectwie Wola Życińska, gdzie jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi udało się wyremontować odcinek drogi dojazdowej prowadzącej do miejscowości Błonie.

(info: UG Wielgomłyny)

Więcej o:
gmina wielgomłyny drogi naprawa inwestycja
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE