GIS opublikował wytyczne dla zakładów przemysłowych ws. funkcjonowania w trakcie epidemii

GIS opublikował wytyczne dla zakładów przemysłowych ws. funkcjonowania w trakcie epidemii Fot. pixabay.com

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne, jak w trakcie epidemii COVID-19 powinny funkcjonować zakłady przemysłowe. Procedury mają m.in. zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz kontrahentom, a także utrzymać możliwości funkcjonowania zakładów.

GIS wskazał, że w czasie epidemii zalecane jest stosowanie określonych procedur. Są to: procedury zapobiegawcze; procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa oraz procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego z pracowników. W każdym z powyższych wariantów wskazano procedury obowiązkowe oraz rekomendowane procedury.

PRIORYTETOWE REKOMENDACJE

Procedury zapobiegawcze:

- pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a także obowiązujących przepisów prawa.
- wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachować przynamniej 1,5-metrowy odstęp. W okresie przejściowym, przed zakupem termometrów przez zakład, zaleca się mierzenie temperatury przez pracowników na własną rękę.
- pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.

Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirus:

- obowiązek zapewnienia ochrony twarzy dla pracowników zakładu, mogą to być m.in. szyby ochronne, bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych. GIS podał, że zakazuje się wykorzystania profesjonalnych maseczek medycznych typu FFP2 i FFP3, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się firmom kupowanie maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94 proc. lub niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.
- obowiązek noszenia maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.
- obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
- maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, np. poprzez wprowadzenie różnych godzin przerw czy ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie 3 metrów odległości pomiędzy pracownikami)
- zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.

Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników:

- gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy,
- poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi,
- dezynfekcja całej sekcji zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu,
- ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
- utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa. W przypadku konieczności całkowitego wstrzymania produkcji, utrzymanie dostępności infrastruktury krytycznej podczas postoju produkcyjnego.

POZOSTAŁE REKOMENDACJE

Procedury zapobiegawcze:

- Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa:

- wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy np. stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych; dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu;
- wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do utrzymania operacji.
- ograniczenie możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych.
- ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.
- odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach.

Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa wśród jednego lub więcej pracowników:

- Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.

Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie sanepidu gis.gov.pl

Więcej o:
koronawirus koronowirus radomsko pup radomsko cech rzemiosł radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE