Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej. Można składać wnioski

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej. Można składać wnioski Fot. pixabay.com

Do 30 listopada można składać wnioski o granty finansowe z Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej fundacji im. Stefana Batorego na walkę z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Program skierowany jest do organizacji pożytku publicznego i nie wymaga wkładu własnego.

Program przewiduje dofinansowanie działalności organizacji społecznych odnoszące się do wyzwań oraz problemów związanych z pandemią koronawirusa.

Wnioski o granty mogą składać organizacje społeczne, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji, tj.:
– ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości;
– przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym;
– ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

W szczególności o wsparcie mogą ubiegać się organizacje, które w związku z pandemią starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby:
– zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania;
– mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania;
– są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych:
– koszty projektowe,
– koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji),
– koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.),
– zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii;
– zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu,
– koszty szkoleń,
– pomoc prawną,
– opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

Wysokość wsparcia: 10.000 – 30.000 zł
Wkład własny nie jest wymagany
Termin składania wniosków: do 30 listopada 2020 r.

Więcej o:
fundacja batorego fundusz solidarnościowy wnioski
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE