Fragmentaryczna zmiana studium uchwalona. To pomoże zalegalizować cmentarz przy ul. Piaskowej w Radomsku

Fragmentaryczna zmiana studium uchwalona. To pomoże zalegalizować cmentarz przy ul. Piaskowej w Radomsku Fot. arch. redakcji/ Wojciech Bojdo

Radni Rady Miejskiej w Radomsku, podczas piątkowej (26 maja 2023 r.) sesji podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia II fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska. Chodzi przede wszystkim o ul. Piaskową, przy której zlokalizowany jest cmentarz.

Powraca sprawa cmentarza na ul. Piaskowej w Radomsku, którego sytuacja prawna jest nieuregulowana. Na razie pochówki są tam zakazane, możliwe są jedynie „dochówki” do już istniejących grobów. Dzięki przyjęciu przez radnych fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowanie cmentarza zostanie uregulowane prawnie.

- Chciałbym, abyśmy tą uchwałą doprowadzili do zamknięcia tej sprawy i żeby mieszkańcy już się nie musieli obawiać, że cmentarz jest niezalegalizowany – mówił radny Rafał Dębski.

Kwestia nielegalnego cmentarza przy ul. Piaskowej jest skomplikowana. Od 2016 r. trwają prace nad tym, by zalegalizować groby pochowanych na nim osób i umożliwić legalne chowanie kolejnych.

W piątkowej sesji licznie uczestniczyli mieszkańcy dzielnicy Saniki, którzy od wielu lat starają się, aby cmentarz został zalegalizowany. Za jednogłośne przyjęcie przez radnych uchwały, podziękowali oklaskami.

Uchwalenie II fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska. To dopiero początek drogi do uregulowania kwestii funkcjonowania cmentarza przy ul. Piaskowej. Wiadomo, że dalsze procedury potrwają jeszcze długo.

xxx

Zmiana studium obejmuje również skorygowanie trasy wschodniej obwodnicy miasta w sposób nie naruszający istniejącej zabudowy i nie powodujący dewastacji zabytkowego cmentarza żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Przedborskiej.

Więcej o:
radomsko ulica piaskowa radomsko cmentarz legalizacja cmentarza zmiana studium sesja rady miasta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE