Fontanny w Radomsku ponownie działają. Senepid wyjaśnia, jak z nich korzystać

Fontanny w Radomsku ponownie działają. Senepid wyjaśnia, jak z nich korzystać

Od kilku dni po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, ponownie zostały uruchomione fontanny w Radomsku, w tym cieszące się dużą popularnością fontanny multimedialne. Jak w dobie pandemii korzystać z tego typu obiektów? Wyjaśnia to Główny Inspektor Sanitarny oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku.

Fontanny różnego typu i zespoły fontann w formie parków fontann, instalacje wodne typu „dry plaza”, tężnie uliczne – są formą atrakcji wodnych, stanowiących urozmaicenie odpoczynku i zachętę do spędzania czasu w ich sąsiedztwie. Przyciągają one licznych odwiedzających, co może utrudniać utrzymywanie przez nich dystansu społecznego – jednego z głównych środków zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Cząstki wirusa odkrztuszane przez osoby zakażone podczas kaszlu, kichania, śmiechu, głośnej rozmowy mogą w tych warunkach łatwo zostać zainhalowane przez znajdujące się w pobliżu osoby zdrowe, stając się przyczyną zakażenia.

Ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 w przypadku uruchomienia fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych wynika przede wszystkim z licznego gromadzenia się ludzi wokół powyższych obiektów i związanej z tym możliwości szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt. Ewentualne skażenie aerozolu wodnego ma w praktyce niewielkie znaczenie.

W zapobieganiu zakażeniom w powyższych sytuacjach podstawowe znaczenie ma w związku z tym:

- zachowywanie dystansu społecznego – pozostawanie w odległości min. 2 m od innych odwiedzających (nie dotyczy osób wspólnie mieszkających); unikania zgromadzeń i spotkań w większym gronie;
- zakrywanie ust i nosa – przy pomocy maseczki lub chustki, w tym także przy korzystaniu z tężni;
- częste mycie i dezynfekcja rąk.

Skażenie aerozolu wodnego wytwarzanego przez różne typy fontann w praktyce jest nikłe, biorąc pod uwagę łatwe utrzymanie chroniącej przed tym odległości osób odwiedzających od fontanny (min. 2 m lub więcej w zależności od rozprysku wody), bardzo znaczne rozcieńczenie cząstek wirusa w wodzie fontanny oraz fakt, że wirusy nie ulegają w niej namnażaniu. Dezynfekcja wody w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości mikrobiologicznej, nie tylko z uwagi na SARS-CoV-2 – jest szczególnie istotna w fontannach o zamkniętym obiegu wody i w instalacjach typu „dry-plaza”, w których z góry zakłada się możliwość korzystania przez odwiedzających z zabawy lub ochłodzenia wodą. W fontannach, w których nie jest wytwarzany aerozol wodny, przy korzystaniu z nich zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako ornamentu dezynfekcja wody ma mniejsze znaczenie, podobnie jak w instalacjach przepływowych.

Tężnie uliczne należy rozpatrywać w tych samych kategoriach jak omówione wyżej atrakcje wodne – także i w tym przypadku problematycznie pozostaje przede wszystkim skupianie się większych ilości ludzi wokół powyższych urządzeń, jako główny czynnik ryzyka transmisji zakażeń SARS-CoV-2.

W trakcie odpoczynku w miejscach, w których jest wytwarzany aerozol wodno-powietrzny a gdzie z uwagi na zagęszczenie osób odwiedzających wskazane jest używanie maseczki nie należy dopuszczać do jej zawilgocenia. Wilgotna maseczka utrudnia oddychanie, a ponadto nie spełnia swojej roli ochronnej. Dotyczy to także chust i tkanin, używanych zamiast maseczek.

Więcej o:
radomsko fontanny radomsko sanepid rozporządzenie zasady korzystania
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE