Europejskie sukcesy SOSW w Radomsku

Europejskie sukcesy SOSW w Radomsku Fot. SOSW w Radomsku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku pół roku temu otrzymał tytuł Szkoły eTwinning. Nie jest to jednak koniec jego sukcesów na tym polu. W tym tygodniu placówka otrzymała informację o przyznaniu Europejskich Odznak Jakości. EOJ to wyjątkowe wyróżnienie, potwierdzające wysoką jakość szkolnych projektów na poziomie europejskim. To również bilet wstępu do Konkursu Europejskiego.

Pierwszym krokiem jest jednak uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości (KOJ), ponieważ EOJ mogą otrzymać jedynie te projekty, w których przyznano co najmniej dwie Krajowe Odznaki Jakości w dwóch różnych krajach.

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

SOSW w Radomsku został nagrodzony Europejskimi Odznakami Jakości za pracę uczniów w międzynarodowych projektach eTwinning:

  • Święta Dziwne i Nietypowe
  • Natura to moja Kultura/Nature is my Culture
  • GAME BOX
  • PUPPET FEST
  • Żyjemy w sposób zrównoważony

W tych projektach, oprócz szkół partnerskich z Albanii, Armenii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Litwy, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Włoch brali też udział uczniowie z Radomska pod opieką nauczycieli Beaty Michałek oraz Małgorzaty Iry jako założyciela dwóch nagrodzonych projektów - Święta Dziwne i Nietypowe” oraz „Natura to moja Kultura/Nature is my Culture”.

- Sukcesy te to ścisła współpraca nauczycieli, uczniów i ich rodziców. To docenienie zaangażowania i współpracy – podkreślają nauczycielki SOSW w Radomsku.

Więcej o:
radomsko sosw radomsko projekt wyróżnienie e-twinning
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE