Elektryk może zapomnieć o utworzeniu nowego liceum

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego negatywnie zaopiniował wniosek Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego. Zarząd chce aby Elektryk był szkołą zawodową

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego negatywnie zaopiniował wniosek Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w miejsce likwidowanego Liceum Profilowanego. Władze powiatu chcą, by Elektryk rozwijał się jako szkoła zawodowa.

Od 1 września  zgodnie z ustawą sejmową szkoły zawodowe dwuletnie zostają przekształcone w trzyletnie, a likwidacji poprzez wygaszenie ulegają m.in. licea profilowane. Na terenie powiatu takie licea istnieją w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych oraz w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Dyrektor ZSE-E przesłał do Zarządu Powiatu wniosek, by w miejsce zlikwidowanego liceum profilowanego utworzyć w jego szkole LO. Jednak po szczegółowej analizie sieci szkół, danych demograficznych, sytuacji na rynku pracy powiatu radomszczańskiego oraz polityki oświatowej państwa Zarząd negatywnie ustosunkował się do tego wniosku Elektryka.

W Radomsku funkcjonują trzy licea i jedno w Przedborzu. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez wydział edukacji maleje zainteresowanie uczniów kształceniem ogólnokształcącym. W 2011 r. do klas pierwszych liceów ogólnokształcących przyjęto o 78 uczniów mniej niż w 2010r. , a tylko o 26 osób mniej do klas zawodowych.

- Dane demograficzne przekazane Starostwu przez gminy pokazują, że liczba uczniów w klasach pierwszych wszystkich szkół co roku znacznie się obniża – mówi Urszula Rorat, członek Zarządu Powiatu odpowiedzialna za oświatę. Tak jest niestety w całym kraju. Od 2009 r. w szkołach prowadzonych przez powiat ubyło 400 uczniów, a do 2015 roku ubędzie kolejnych 500.  Opierając się na informacjach zawartych w raporcie "Polska 2030" widać starzenie się naszego społeczeństwa. Ma to znaczący wpływ na wiele sfer życia społecznego m.in. rynek pracy, mieszkalnictwo, system zabezpieczenia społecznego jak i edukację - dodaje.

Biorąc pod uwagę zmiany systemu edukacji wprowadzane w naszym kraju, technika i szkoły zawodowe powinny rozszerzać swoją ofertę edukacyjną o nowe zawody i prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dadzą one możliwość zdobywania nowych zawodów osobom poszukującym pracy, bądź chcącym się przekwalifikować.

- Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych prowadzi według rankingu jedno z najlepszych techników w kraju – mówi naczelnik wydziału edukacji Grzegorz Szymczak. -  Posiada ono największą liczbę klas (aktualnie 17), dlatego chcielibyśmy, żeby Elektryk stał się liderem na powiatowej mapie szkół zawodowych.  Zamiast istniejących tam klas liceum mogą zostać utworzone nowe klasy techniczne, nie widzimy żadnych przeciwwskazań. Szkoła posiada doskonałą bazę do prowadzenia kształcenia zawodowego i dobrze byłoby wykorzystać ten potencjał również dla zasadniczej szkoły zawodowej – podkreśla.

Obecnie ZSEE prowadzi tylko 3 klasy zasadniczej szkoły zawodowej: 79 uczniów (Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska - 12: 335 uczniów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 6: 187 uczniów a Zespół Szkół Ekonomicznych -1: 21 uczniów). 

Więcej o:
elektryk elektryk radomsko zsee radomsko liceum radomsko liceum elektryk liceum zsee radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE