Elektrownia słoneczna powstanie w gminie Wielgomłyny?

Czy w gminie Wielgomłyny powstanie duża elektrownia słoneczna? Być może, działania w tym kierunku podjęła spółka Eko Park z Warszawy.

Czy w gminie Wielgomłyny powstanie duża elektrownia słoneczna? Być może, działania w tym kierunku podjęła spółka Eko Park z Warszawy.

Spółka Eko Park złożyła w lutym w gminie Wielgomłyny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w obrębie miejscowości Kruszyna. farma miałaby powstać na działce po byłej cegielni.

 

- Przedmiotowy projekt znajduje się w początkowym stadium fazy realizacji. Na poziomie administracyjnym w chwili obecnej projekt jest na etapie opiniowania, czy dla przedmiotowej inwestycji istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. - informuje Iwona Smieszna z grupy Eko Park Sp. z o.o.

 

Farmy fotowoltaiczne są odnawialnym źródłem energii, pozyskującym energię z promieni słonecznych.

- Do ich głównych zalet ze względu na środowisko można zaliczyć fakt, iż energia elektryczna produkowana przez panele fotowoltaiczne wytwarzana jest bezpośrednio z promieni słonecznych. Sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali, a moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła rozproszonego. W przeciwieństwie do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych elektrownie solarne nie zanieczyszczają powietrza w postaci gazów i metali ciężkich, tym samym przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych. Ponadto farmy fotowoltaiczne nie wpływają na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, nie generują odpadów, nie wiążą się z poborem wody ani emisją hałasu, nie stanowią również zagrożeń dla zwierząt i ptaków. Farma fotowoltaiczna to zatem inwestycja proekologiczna. - tłumaczy iwona Smieszna.

Więcej o:
gmina wielgomłyny elektrownia słoneczna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE