Dziur w drogach ma już nie być

Dziur w drogach ma już nie być

Dziury na ulicach Radomska wkrótce mają zniknąć. Tak zapewniają miejscy urzędnicy.

W czwartek 4 maja, została podpisana umowa w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Radomska w 2017 r. z firmą „DROMOST” J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska.

- Z chwilą podpisania umowy wykonawca skierował ekipy remontowe na teren miasta, w miejsca gdzie wymagana jest najpilniejsza interwencja. Na administrowanych przez prezydenta miasta Radomska pracują obecnie cztery ekipy remontowe, wykonując naprawy przy pomocy masy bitumicznej (remont poprzez wycinanie łat poprzez frezowanie w miejscach występowania ubytków, wypełnienie masą mineralno-bitumiczną i oblanie łaty) oraz remontera typu Patcher – informuje Karolina Turowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Radomsku.

Do tej pory przeprowadzono naprawę między innymi ulicy Reymonta newralgicznej dla miasta poprzez frezowanie ubytków i wypełnienie asfaltem, wraz z oblaniem uszczelniaczem. W ciągu ostatnich dwóch dni naprawiono przy pomocy urządzenia typu Patcher 5 dróg – Starowiejska, Jałowcowa, Strzałkowska, Kolbe i PCK.

- Duża ilość ubytków na ulicy Spacerowej spowodowała skierowanie ekipy w celu wykonania naprawy, aby uczynić zadość prośbom mieszkańców jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, bez konieczności wyłączenia drogi dla ruchu kołowego ze względu na stan nawierzchni, wykonano uzupełnienie ubytków masą bez prowadzenia wycinania ubytków, co jest tańszą technologia naprawy, usprawiedliwioną faktem, że ulica Spacerowa będzie gruntownie przebudowywana w ramach inwestycji. Na wyraźne żądanie mieszkańców ulicy Spacerowej został wykonany remont w stanie wyższej konieczności przy użyciu masy na gorąco bez uprzedniego wycinania ubytków w nawierzchni jezdni, ze względu na przyspieszenie naprawy, jak również znacznie niższe koszty naprawy. W podobny sposób na przełomie lutego, przy znacznie gorszych warunkach atmosferycznych zostały naprawione nawierzchnie ulic tj. Bugaj, Armii Krajowej, gdzie do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy wystąpienia ubytków spowodowanych w opinii mieszkańców ulicy Spacerowej „niewłaściwym” sposobem naprawy. W podobny sposób będzie naprawiana nawierzchnia ulicy Prusa, taki sposób naprawy jest celowy i usprawiedliwiony z ekonomicznego punktu widzenia dlatego, że na tych nawierzchniach  planowane jest wykonanie nakładek asfaltowych – mówi Karolina Turowska.

Dotychczas obowiązywała umowa na naprawy podpisana w styczniu 2017 r. z firma Domax z Boronowa opiewająca na ponad 350 tys. złotych, gdzie wykonywano remonty między innymi ulic Sienkiewicza, Ogrodowej, Architektów, Chopina, Tysiąclecia, Joselewicza, Armii Krajowej, Wilsona, Stodolna, Młodzowska, Kraszewskiego, Norwida, Krzywa, Leszka Czarnego obok MOSiR, Grodzka, Batorego poprzez frezowanie występujących ubytków jak również spękań, stosując technologię powiększonych łat, umożliwiająca uzyskanie naprawy dającej znacznie dłuższy okres użytkowania takiej nawierzchni.

Jednak ciężka zima, duże wahania temperatur, duża częstotliwość przechodzenia temperatury w ciągu doby przez zero, która w naszych warunkach klimatycznych jest najbardziej destrukcyjna dla nawierzchni asfaltowych, spowodowała znaczne zniszczenia infrastruktury drogowej. Wykonano remonty wielu ulic, jednakże skończyły się przeznaczone środki finansowe na ten cel, z tego powodu zarządca dróg gminnych został zobowiązany do wyłonienia zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawcy, który będzie przeprowadzał naprawy.

W magistracie zapewniają, że zagospodarowane fundusze zostaną przekazane na wykonanie remontów bieżących jak również na wykonanie dodatkowo w ramach funduszu remontowego 14 nakładek na terenie miasta: Prusa od 11 Listopada do Brzeźnickiej, Orląt Lwowskich od Kukuczki, Górnickiego od torów kolejowych do końca zabudowań, Słonimskiego/Źródlana do posesji nr 14, Bugaj od ZSE do Staszica, Leśna, Krzywoustego całość, Północna od Ks. Kościowa do Gołębiej, Wiśniowa cała, Armii Krajowej od Fabianiego do końca, Reymonta od Warszyca do mostku na Radomce, Strzałkowska od Strażackiej do granicy, Ładna od Owocowej 150 m.

Dodatkowo wraz z PGK po robotach instalacyjnych zostaną wykonane nakładki na ulicach: Ściegiennego i Hubala. Miejscy urzędnicy dokonali zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Radomsku zamiaru wykonania nakładek asfaltowych. Jeżeli wskazany organ nie wniesie zastrzeżeń, na początku czerwca rozpocznie się  systematyczne wykonywanie nakładek na tych ulicach.

Więcej o:
remont remont droga ulica radomsko drogi powiat
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE