Dziś sesja rady powiatu radomszczańskiego

Dziś sesja rady powiatu radomszczańskiego Fot. archiwum

W środę, 30 listopada odbędzie się sesja Rady Powiatu. W porządku obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy – miasta Równe w postaci samochodu specjalnego o przeznaczeniu sanitarnym oraz sprzętu medycznego.

Radni zajmą się także podjęciem uchwał:

W sprawie określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2022 roku.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora II LO w Radomsku.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Radomszczańskiego.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok.

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022 – 2029.

W sprawie wdrożenia procedury uruchomienia powiatowego budżetu obywatelskiego i zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok.

W sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2023 roku.

W sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

W sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomsko zadania własnego Powiatu Radomszczańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.

Więcej o:
Dziś sesja rady powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE