Dziś Dzień Transplantacji

Dziś Dzień Transplantacji Fot. pixabay.com

26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Święto to upamiętnia pierwszy udany w Polsce przeszczep nerki. Było to w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Celem Dnia Transplantacji jest także promowanie przeszczepów od zmarłych.

Dzięki transplantacji udaje się uratować coraz więcej chorych. Wciąż brakuje jednak organów do przeszczepienia, dlatego lekarze zachęcają do podpisywania oświadczeń woli, czyli zgody na pobranie po śmierci narządów. Po śmierci każdy może zostać dawcą nie tylko narządów (serca, wątroby, trzustki, płuc, nerki, jelita), ale także rogówek i innych tkanek (skóry, kości, zastawek serca). A to może uratować życie co najmniej sześciu chorym. Także za życia można ofiarować część siebie drugiemu człowiekowi! Jeśli stan zdrowia na to pozwala, można z zachowaniem pełnego własnego bezpieczeństwa zostać żywym dawcą nerki. Jeżeli ktoś z bliskich (krewny w linii prostej, rodzeństwo, małżonek) potrzebuje przeszczepu nerki, można mu ją ofiarować. Potrzebna jest zgoda Dawcy i biorcy. Natomiast jeśli chce się pomóc osobie spokrewnionej w dalszej linii lub osobie, z którą wiążą potencjalnego Dawcę szczególne względy osobiste, to musi on wtedy wystąpić o zgodę sądu, co zapobiega ewentualnym nadużyciom.

Zanim zostanie się żywym dawcą lekarze poinformują o ewentualnym ryzyku, a także zrobi wszystkie niezbędne, bardzo szczegółowe badania dla bezpieczeństwa Dawcy i bezpieczeństwa biorcy. Zarówno Dawca, jak i osoba przez obdarowana, zostaną szczegółowo poinformowani przez lekarza o możliwych następstwach zabiegu.

Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza iż w przypadku braku sprzeciwu we wspomnianym rejestrze, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu.

Zabieg pobrania narządu ze zwłok odbywa się z pełnym poszanowaniem godności zmarłego i nie stanowi przeszkody w sytuacji ostatniego pożegnania (np. otwarta trumna). Aby jednoznacznie wyrazić swoją chęć bycia dawcą po śmierci, warto nosić przy sobie podpisane oświadczenie woli.

Info: Ministerstwo Zdrowia

Więcej o:
dzien transplantacji dzien transplantologi dzien dawcy oświadczeni woli radomsko dzień dawcy radomsko przeszczepy
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE