Dziewięcioro członków Rady Muzeum – kadencja 2024-2027

Dziewięcioro członków Rady Muzeum – kadencja 2024-2027

W poniedziałek 4 marca, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w kadencji 2024-2027.

Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, została powołana Uchwałą nr LXXII/700/23 Rady Miejskiej W Radomsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na lata 2024-2027. 

W jej skład wchodzi 9 członków: Radosław Bartnik (przewodniczący), Jacek Kaszyński (wiceprzewodniczący), Edmunda Bodanka, Robert Lewandowski, Andrzej Kucharski, Paweł Dudek, Grzegorz Łyp, Marek Stalka, Czesław Polcyn.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez jednostkę jej powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów muzeum. Ponadto, ocenia na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Więcej o:
muzeum radomsko muzeum wystawa rada muzuem radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE