Dziewięć osób uhonorowano Medalami Miasta Radomska

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 3 maja, uhonorowano Medalami Miasta Radomska dziewięć osób. Są wśród nich m.in. animatorzy życia kulturowego, pedagodzy czy muzycy.

foto:UM RadosmkoPodczas uroczystej sesji Rady Miasta, 3 maja, uhonorowano Medalami Miasta Radomska dziewięć osób. Są wśród nich m.in. animatorzy życia kulturowego, pedagodzy czy muzycy.

 

Prezydent miasta Anna Milczanowska wyróżniła:

 

Barbara Chutkiewicz:  znana w Radomsku animatorka życia kulturowego. Autorka, współautorka i reżyser wielu programów artystycznych o charakterze patriotycznym. Założycielka i kierownik chórów takich jak „ Animamea” , „Ichtis”.

- Jadwiga Czugajewska: wybitny pedagog , wychowawczyni wielu pokoleń uczniów, którym zaszczepiła z dobrym skutkiem miłość do literatury, teatru, filmu i mowy ojczystej , a także do ojczyzny.

- Irena Dymka: współzałożycielka Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Współorganizatorka spotkań i konkursów popularyzujących przyjaźń polsko – węgierską wśród społeczności Radomska i młodzieży szkolnej.

- Marian Dymka: współzałożyciel i wieloletni prezes jednego z pierwszych w Radomsku stowarzyszeń o charakterze społeczno – kulturalnym: Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej - jednego z najlepiej ocenionych w Polsce.

- Zofia Gzik: z zawodu lekarz pulmonolog, pasjonat i znawca historii Radomska i jej popularyzatorka. Założycielka i wieloletni prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, inicjatorka budowy lapidarium na Starym Cmentarzu. Inicjatorka wielu wydawnictw o historii Radomska, m.in. prac magisterskich pisanych przez radomszczan o Radomsku.

- Marek Koper: wybitny muzyk, twórca i dyrygent działającego od 2004 r. chóru Cantabile. Chór ten uświetnił wiele razy miejskie uroczystości i odnosił sukcesy na konkursach w kraju i za granicą. W ogólnopolskim konkursie chórów w Łodzi (rok 2010) wśród ponad 30 chórów (w tym profesjonalnych ) Cantabile zdobył III miejsce. Marek Koper jest teoretykiem muzyki, autorem pracy o folklorze muzycznym Ziemi Radomszczańskiej.

- Jakub Lechowski: zasłużony dla Radomska artysta fotografik, dokumentujący od kilkudziesięciu lat wygląd i życie miasta. Autor wystaw i albumów fotograficznych o tematyce radomszczańskiej, m.in. Albumu wydanego przy wsparciu Miasta Radomska „Moje Radomsko 1958 – 1983”. Wieloletni (były) prezes Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterlaffa.

- Felicja Sadek: wieloletnia wybitna solistka chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki. Obecnie twórczyni, kierownik i dyrygent amatorskich chórów Corda Cordi oraz Pokój i Dobro.

- Danuta Zawadzka: Nauczycielka, twórczyni teatru „Źródło” , autorka wielu spektakli o tematyce historycznej, społecznej, patriotycznej. Zawsze potrafi skutecznie zainteresować nimi społeczeństwo Radomska, a w ich realizację zaangażować  liczne grupy młodzieży szkolnej i studenckiej. Stworzonymi przez siebie przedstawieniami wielokrotnie uświetniła ważne rocznice i jubileusze, nie tylko w Radomsku. Z przedstawieniem o Katyniu teatr Źródło występował dwukrotnie w Warszawie .

Więcej o:
medale miasta radomska medal radomsko sesja rady miasta rada miejska prezydent milczanowska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE