Radomsko, Łódzkie 0.7o środa, 29 Stycznia 2020
ważne informacje
  • 12:01 Dni Radomska 2020. Wystąpią Ronnie Ferrari, Lady Pank i B.R.O czytaj dalej
Agencja Muza_koncert 12 marca

Dzień Zdrowia zorganizowano w „Drzewniaku”

Miasto
Jacek Paszewski

W piątek 5 kwietnia, w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku zorganizowano Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem: „Wolni od uzależnień-kreatywni w życiu”.

Jak co roku obchodom towarzyszyły konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz uczniów ZSDiOŚ.

Dzień Zdrowia rozpoczął się od wykładu nt. „Substancje psychoaktywne a zdrowie". Prelekcję wygłosiła Pani Anna Szablewska - przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomsku. Kolejny wykład nt. „Uzależnienie a rodzina" wygłosiła pani Elżbieta Chybalska - przedstawiciel Centrum Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta w Radomsku. Celem obchodów jest promowanie profilaktyki uzależnień wśród uczniów, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych oraz uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie.

W dalszej części uroczystości ogłoszono wyniki konkursów:

- w kategorii poster/plakat-pt. „W sidłach uzależnień”

I miejsce - Paulina Ślęzak PSP 9 w Radomsku
I miejsce - Natalia Musiał PSP 10 w Radomsku
II miejsce - Weronika Wielgos PSP w Kietlinie
II miejsce - Zuzanna Jędrzejczyk PSP 9 w Radomsku
III miejsce - Aleksandra Kierlik PSP 4 w Radomsku

Wyróżnienie - Julia Iglantowicz PSP 2 w Radomsku
Wyróżnienie - Marcelina Wośko PSP w Strzałkowie
Wyróżnienie - Wiktoria Mielczarek PSP w Jedlnie
Wyróżnienie - Oliwia Siewniak PSP 4 w Radomsku
Wyróżnienie - Natalia Ciupińska PSP 10 w Radomsku

- w kategorii prezentacja multimedialna nt. „Skutki zdrowotne uzależnień”

I miejsce - Julia Gąsiorowska PSP 10 w Radomsku
II miejsce -Wiktoria Gryber PSP 4 w Radomsku
III miejsce - Klaudia Nowak PSP 9 w Radomsku

Wyróżnienie - Małgorzata Szczepanik PSP w Strzałkowie

- w kategorii ulotka/broszura informacyjna pt. „Dopalacze - nie testuj trucizny”

I miejsce- brak
II miejsce - brak
III miejsce- brak

Wyróżnienie- Emilia Cieślak - ZSP w Dobryszycach
Wyróżnienie- Natalia Zych - PSP 9 w Radomsku

Laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomsku, Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku oraz posła na Sejm RP - Krzysztofa Maciejewskiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek sponsorowany przez Piekarnictwo Krzysztofa Szwedzika.

Obchody zorganizowały: A. Nowakowska, U. Gębicz, M. Lewandowska. Koordynator: Aleksandra Nowakowska

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Beata Pokora - Starosta Powiatu Radomszczańskiego.

komentarze