Dzień Trzeźwości z klubem "Szansa"

Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku wychodzi ze specjalną ofertą do mieszkańców miasta Radomska w ramach „Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości”.

Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku wychodzi ze specjalną ofertą do mieszkańców miasta Radomska w ramach „Ogólnopolskiego  Dnia Trzeźwości”.

W poniedziałek 21 marca, w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Jagiellońskiej 16, w godz. 10–20  członkowie stowarzyszenia zaprezentują „Klub otwartych drzwi”. Jest to okazja do zaprezentowania działalności stowarzyszenia „Szansa” jak również zwrócenie uwagi na problem wzrostu spożywanego alkoholu i zagrożeń z tego wynikających.  Będzie można zapoznać się z ofertą pomocową,  uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu, otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych oraz życia w całkowitej trzeźwości.           

W siedzibie stowarzyszenia dyżurować będą psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień oraz osoby znające problem uzależnienia:
     
Andrzej ProszowskiCertyfikowany instruktor terapii uzależnień, przebyte szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ewa Telecka Spodymekpsycholog specjalista terapii uzależnień

Michalina Rutkowska – certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończone szkolenie z zakresu terapii osób z diagnozą uzależnień behawioralnych - pt. „Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych – seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard – szkolenia dla terapeutów uzależnień.

Anna Kopećszkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich na rzecz osób wykluczonych społecznie-uzależnionych oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „Razem działamy skuteczniej".

Dariusz KopećUkończone Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Ukończone szkolenie z zakresu  Przeciwdziałania uzależnieniom: alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej o:
szansa klub szansa radomsko dzień trzeźwości
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE