Dzień otwarty w I LO w Radomsku

Dzień otwarty w I LO w Radomsku

W piątek, 24 maja we wszystkich radomszczańskich szkołach średnich zorganizowano dzień otwarty dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. F. Fabianego w Radomsku przygotowali szereg atrakcji na ten dzień.

Z okazji dnia otwartego w szkole dla przyszłych uczniów zarówno w salach, jak i na korytarzach przygotowano specjalne stoiska, które w ciekawy sposób prezentowały profile nauczania. Uczniowie liceum oprowadzali swoich młodszych kolegów po korytarzach, pokazywali klasy oraz opowiadali o szkole. Były występy wokalne uczniów, pokazy ratownictwa medycznego, warsztaty filmoznawcze, doświadczenia chemiczne, quizy i prezentacje. Uczniowie przygotowali dla swoich przyszłych kolegów również poczęstunek.

Dzisiejsze wydarzenie było doskonałą okazją do tego żeby zapoznać się z kierunkami kształcenia w szkole, z ofertą edukacyjną. A także można było uzyskać informacje o tym, jakie dokumenty i kiedy należy do szkoły dostarczyć.

Wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów mają czas do 25 czerwca, aby zdecydować i dostarczyć do wybranej szkoły średniej podanie oraz kopię świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego.

16 lipca szkoły opublikują wstępne listy zakwalifikowanych uczniów. Natomiast najpóźniej do 24 lipca rodzice bądź opiekunowie prawni powinni dostarczyć oryginały wyżej wymienionych dokumentów do placówek edukacyjnych. A już 25 lipca komisja rekrutacyjna poda listy przyjętych kandydatów.

Więcej o:
I LO radomsko dzień otwarty w szkołach średnich 2019 I LO dzień otwarty
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE