Dyskutowali o nauczycielskich pensjach

Dyskutowali o nauczycielskich pensjach Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Wysokość nauczycielskich pensji to jedno z zagadnień poruszanych podczas Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, która obradowała zdalnie w środę 17 lutego.

Radni analizowali dane zgromadzone w sprawozdaniu dotyczącym wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (z wyszczególnieniem wydatków poniesionych na pensje zasadnicze i poszczególne dodatki) oraz dane dotyczące struktury zatrudnienia w poszczególnych szkołach.

W powiatowych szkołach przybywa uczniów, a co za tym idzie zwiększa się także liczba etatów nauczycielskich. We wszystkich powiatowych szkołach i placówkach edukacyjnych jest 458,78 etatów (dane średnioroczne), w tym:

- 9,89 etatów stażystów,

- 42,54 etatów nauczycieli kontraktowych,

- 67,29 etatów nauczycieli mianowanych,

- 339,06 etatów nauczycieli dyplomowanych.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela w przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego kwota różnicy powinna zostać wypłacona nauczycielom w formie tzw. jednorazowego dodatku.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego wynika, że w 2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przekroczony został poziom średnich wynagrodzeń na wszystkich stopniach nauczycielskiego awansu zawodowego. Nie ma więc podstaw do wypłacania dodatku.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański nauczyciele pensje wynagrodzenia nauczycieli komisja edukacji rada powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE