Droga Młynek – Żytno oddana do użytku. Kosztowała blisko 40 mln złotych!

Blisko 40 mln złotych kosztowała przebudowa Drogi Wojewódzkiej 785 na sześciokilometrowym odcinku Młynek – Żytno. Uroczystego oddania drogi do użytku dokonali: poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego – Aneta Niedźwiecka oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Mirosław Kukliński. Towarzyszyli im włodarze gminy Żytno oraz sąsiedniej gminy Gidle.

Droga Wojewódzka 785 to trasa prowadząca z Radomska do Włoszczowej i dalej w stronę Kielc i innych zakątków województwa świętokrzyskiego. Jest to ważny trakt komunikacyjny zwłaszcza dla mieszkańców południowej części powiatu radomszczańskiego.

Realizowana przez firmę „Strabag” inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku, a zakończyła 15 maja 2020 r. (5 miesięcy przed planowanym terminem). Odbiór techniczny drogi nastąpił 29 czerwca 2020 r.

- Bardzo się cieszę, że ta droga jest tak znakomicie wykonana. Bardzo dziękuję panu marszałkowi oraz wojewodzie za wsparcie w postaci funduszy na drogi, ale też na inne działania. Ogromne środki napływają do samorządów. Serce się raduje, że Rząd RP, często też z inicjatywy prezydenta Polski tego typu programy podejmuje i te pieniądze w realny sposób przekładają się na inwestycje – mówi poseł Anna Milczanowska.

Droga Wojewódzka 785 na odcinku Młynek – Żytno, przed rozpoczęciem inwestycji posiadała wąską jezdnię, która była w bardzo złym stanie technicznym. Brakowało infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu, co stwarzało poważne zagrożenie.

W ramach zadania ułożono 8,1 tys. metrów kwadratowych chodnika. Wybudowano 6 zatok autobusowych z kostki granitowej. Jezdnia została poszerzona do 7 metrów i dostosowana do parametrów drogi klasy G (głównej). Przebudowano 13 skrzyżowań z drogami publicznymi. Wykonano 127 nowych zjazdów na posesje, 6 przepustów wodnych pod koroną drogi oraz 7 przejść dla zwierząt. Wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano rowy drogowe. Droga zyskała również nowe oświetlenie. W ramach inwestycji powstało 10 przejść dla pieszych oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Posadzono 214 drzew i 830 krzewów.

- Oglądałem zdjęcia tej drogi przed remontem. Dziś zobaczyłem efekt prac. Myślę, że chyba wszyscy zgodzimy się, że jest to dobra zmiana, która powoduje, że ten odcinek drogi jest na bardzo dobrym, europejskim poziomie. To była bardzo niebezpieczna droga. Ale to się zmieniło. Chciałbym, żeby tak wyglądały wszystkie drogi wojewódzkie – zauważa Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber.

- W 2018 roku złożyliśmy zobowiązania przed wyborcami, że jako rząd Zjednoczonej Prawicy i jako samorządowcy będzie działać jako dwa impulsy prorozwojowe: rządowy i samorządowy. Spotykamy się dwa lata później i możemy powiedzieć, że słowa dotrzymaliśmy. Dowodem na to jest ta droga – podkreśla Wojewoda Łódzki, Tobiasz Bocheński.

Koszt przebudowy drogi to 39 mln złotych, z czego 13,5 mln złotych stanowi dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa.

- Serdecznie dziękuję za realizację przebudowy tej drogi. Muszę przyznać, że jest to największa tego typu inwestycja, jaka została zrealizowana w historii gminy Żytno – mówił wójt gminy Żytno, Mirosław Ociepa.

Uczestniczący w spotkaniu Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi zapewnili, że tego typu inwestycji w najbliższym czasie będzie więcej.

- Doczekacie się państwo, że zmodernizujemy drogi, między innymi na terenie gminy Żytno. Mamy świadomość, że są one w złym stanie i nakłady finansowe muszą być zwielokrotnione – zapewnił dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Mirosław Kukliński.

Więcej o:
powiat radomszczański gmina żytno droga wojewódzka 785 droga młynek-żytno grzegorz schreiber tobiasz bocheński anna milczanowska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE