Radomsko, Łódzkie 7.1o Poniedziałek, 18 Listopada 2019

Dotknięci przez suszę mogą składać wnioski o oszacowanie szkód

Miasto
Jacek Paszewski

Do 24 lipca, w Urzędzie Miasta przy ul. Tysiąclecia, przyjmowane będą wnioski od rolników o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na terenie miasta Radomska.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W okresie od maja 2019 r. do czerwca 2019 r. stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie miasta Radomska wśród upraw rolnych, takich jak: zboża jare i ozime, krzewy owocowe, rzepak i rzepik na glebach kategorii I bardzo podatnych na suszę, gatunek gleby: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku w godzinach urzędowania  od 7.30 do 15.30, we wtorki do godz. 17.00 .Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami pokój 310, tel. 044 685 44 99.

We wniosku obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola dotyczące wnioskodawcy. Wykazać należy wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie na terenie miasta Radomska w 2019 r. zgodnie z wnioskiem obszarowym (obowiązkowo należy podać uprawy, w których wystąpiły straty w plonie i również wszystkie uprawy, w których strat nie było, a występowały w gospodarstwie w 2019 r.).

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.

komentarze