Dotacje na działania sportowe

Zostały dwa tygodnie na składanie wniosków o udzielenie dotacji na działania sportowe planowane na 2016 rok dla klubów sportowych z terenu miasta Radomska.

30 września 2015 roku mija termin na składanie wniosków o przyznanie dotacji na działania sportowe planowane na rok 2016. O dotacje mogą starać się kluby sportowe działające na terenie miasta, a nie działające w celu osiągnięcia zysku.Działania te powinny być ukierunkowane na osiągnięcie celu publicznego, którym jest: upowszechnianie i rozwój różnych dyscyplin sportowych, osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działań sportowych realizowanych przez kluby sportowe.

Przyznanie dotacji oraz ich wysokość nastąpi dopiero po uchwaleniu budżetu na rok 2016 przez Radę Miejską w Radomsku. Komisja, która dokona oceny złożonych wniosków, rozstrzygnie które kluby otrzymają wsparcie. Podstawą prawną postępowania jest Uchwała Nr XLIII/386/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dn. 29 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko (Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz 5839).

Formularz wniosku dostępny jest TUTAJ w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Źródło: radomsko.pl

Więcej o:
dotacje budżet sport
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE