Dotacja będzie, ale nie na każde dziecko

400 zł dotacji celowej na dziecko zamieszkałe na terenie Radomska i uczęszczające do żłobka – tak na dzisiejszej sesji rady miejskiej zadecydowali rajcy.

400 zł dotacji celowej na dziecko zamieszkałe na terenie Radomska i uczęszczające do żłobka – tak na dzisiejszej sesji rady miejskiej zadecydowali rajcy.

fot. archiwum Radomsko24.pl

Obrady rady miejskiej zweryfikowały projekt uchwały przyjęty podczas ubiegłotygodniowej komisji ds. zdrowia, a dotyczący dotacji celowej przyznanej dla prywatnego żłobka „Bajkowa Kraina”.

Przypomnijmy. Magistrat proponował, by dotacja wynosiła 300 złotych dofinansowania na malucha mieszkającego wraz z rodzicami na terenie miasta.  Radny Andrzej Otoliński  wnioskował, żeby dotacja wynosiła 400 zł i dotyczyła każdego dziecka uczęszczającego do żłobka. Co prawda wniosek radnego Otolińskiego zyskał uznanie większości członków komisji, jednak nie obyło się bez głosów sprzeciwu. Wiceprezydent Wioletta Pal oraz radny Andrzej Kucharski podnosili, że miasto nie powinno dotować dzieci mieszkających poza terenem miasta.

Nad przedmiotowym projektem uchwały podczas poniedziałkowej (23 marca) sesji procedowali radni.  Radny Otoliński wycofał się ze swojej wcześniejszej propozycji, by dotacja 400 złotych była przeznaczana na wszystkich milusińskich korzystających z usług żłobka.

Ponieważ na posiedzeniu ubiegłotygodniowej komisji padły pod moim adresem zarzuty, że jestem radnym, który nie dba o interesy miasta, że skłaniam się do wydawania pieniędzy na dzieci nie zamieszkałe na terenie miasta, dlatego pozostałem przy kwocie dotacji, czyli 400 złotych, a odstąpiłem od propozycji by dotyczyła ona każdego dziecka uczęszczającego do żłobka. Nie chcę, by doszło do sytuacji, że kiedy zgłoszę się do pani wiceprezydent Pal, czy pani naczelnik wydziału edukacji o pomoc dla naszych szkół, padło stwierdzenie, że nie ma pieniędzy na szkoły, bo pan radny wydał je na dzieci spoza terenu miasta – uzasadnia zmianę propozycji radny Andrzej Otoliński.

Ostatecznie radni, po dosyć burzliwej dyskusji, przyjęli uchwałę, mówiącą o tym, że dotacja celowa będzie wynosiła 400 złotych na dzieci zamieszkałe na terenie Radomska.

Decyzja o tym, czy uchwała wejdzie w życie należy do wojewody łódzkiego. – Pamiętajmy, że jest to uchwała, która podlega nadzorowi prawnemu wojewody łódzkiego. Zobaczymy jak nadzór wojewody spojrzy na zapis z naszej uchwały – podkreśla wiceprezydent Wioletta Pal, zauważając jednocześnie, iż w przedmiotowej kwestii zawarta została z radnymi umowa społeczna. - W momencie, kiedy wojewoda będzie miała wątpliwość co do zapisów naszej uchwały, organ wykonawczy zobowiązał się, że przedłoży projekt uchwały bez zapisu dotyczącego dzieci mieszkających w Radomsku - dodaje.

Więcej na temat dotacji nie tylko dla żłobka „Bajkowa Kraina”, ale dla każdego, który powstanie na terenie miasta, bo jak przyznała wiceprezydent Pal dotacje będą korzystniejsze niż prowadzenie publicznego żłobka przeczytaj w czwartkowym wydaniu tygodnika „Między Stronami”.

Autor: Monika Bednarczyk-Bojdo

Więcej o:
żłobek bajkowa kraina dotacja sesja rady miasta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE